Προώθηση συνεργασίας ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ και Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου

 

Α.Π. 32583, Αθήνα 11 Νοεμβρίου 2004

Προς

Το Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Κύπρου
Λυσικράτους 24
1310 Λευκωσία
Κύπρος

Θέμα: Προώθηση συνεργασίας ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ και ΣΑΚ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Εκ μέρους του Δ.Σ του ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων και στα πλαίσια του πρωτοκόλλου συνεργασίας, σας προσκαλούμε στην Αθήνα για μια νέα συνάντηση εργασίας στην έδρα του Συλλόγου.

Θεωρούμε πως το σύνολο των βασικών θεμάτων (θεσμικά προβλήματα – κοινοτικές οδηγίες – θέματα CAE – UIA) καθώς και τα θέματα άσκησης και προβολής του αρχιτεκτονικού επαγγέλματος μπορεί και πρέπει να τύχουν ενδελεχούς συζήτησης.

Πιστεύουμε ότι ο Δεκέμβριος προσφέρεται για την συνάντηση καθώς μας δίδεται κι ευχέρεια για ουσιαστική προετοιμασία. Παρακαλούμε για καθορισμό των ημερομηνιών και του αριθμού της Αντιπροσωπείας.

Σε αναμονή της ανταπόκρισής σας.

Με εκτίμηση

 

Για το Διοικ. Συμβούλιο


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Τ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Θ. ΠΑΠΠΑΣ

 

Αρχή σελίδας