Γνωμοδότηση ΤΕΕ για Αυστριακά διπλώματα

 

Α.Π. 32481, Αθήνα 18 Οκτωβρίου 2004

Προς
Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας
Καρ. Σερβίας 4
10562 Αθήνα

Θέμα: Γνωμοδότηση ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ

Σχετ: Το με αριθ. Δ 11 δ /0/9/143 /23.9.2004 έγγραφο του ΥΠΕΧΩΔΕ

Σύμφωνα με το παραπάνω σχετικό ζητείται γνωμοδότηση για το δίπλωμα «Architektur – Objektentwickiung» του Facchochschule TECHNIKUM Kamten (Αυστρία).

Σας παρακαλούμε να μας γνωρίσετε εάν γνωμοδότησε το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας κατ’ εφαρμογήν των άρθρων 3, 4 της Οδηγίας 85/384/ΕΟΚ για τους αρχιτέκτονες.

Είναι απαραίτητη η ενημέρωσή μας για τη δική σας γνωμοδότηση καθόσον ήδη επαρκής αριθμός διπλωματούχων όλων των κλάδων, ασκεί αρχιτεκτονική χωρίς τις προϋποθέσεις της Οδηγίας.

 

Για το Διοικ. Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Τ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Θ. ΠΑΠΠΑΣ


Αρχή σελίδας