Συνεργασία και υλοποίηση πρότασης για την φιλοξενία σπουδαστών στον Ξενώνα Στάμου Στούρνα

 

Α.Π. 32473, Αθήνα 15 Οκτωβρίου 2004

Προς

 1. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
  Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
  Πατησίων 42 – 106 82 Αθήνα
 2. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
  Πολυτεχνική Σχολή – Τμήμα Αρχιτεκτόνων
  Πανεπιστημιούπολη – 540 06 Θεσσαλονίκη
 3. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
  Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
  Πεδίον Άρεως – 383 34 Βόλος
 4. Πολυτεχνική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών
  Τμήμα Αρχιτεκτόνων
  Πανεπιστημιούπολη Ρίο – 265 00 Πάτρα
 5. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
  Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
  Βασ. Σοφίας 1 – 671 00 Ξάνθη

Θέμα : Συνεργασία και υλοποίηση πρότασης για την φιλοξενία σπουδαστών στον Ξενώνα Στάμου Στούρνα.

Σχετ.: Το με αριθ. 32185 / 5.7.2004 έγγραφό μας

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Με βάση το παραπάνω σχετικό σας παρακαλούμε θερμά να εξετάσετε την πρότασή μας, καθώς πρέπει να αποφασίσουμε για ένα πρόγραμμα διαχείρισης και αξιοποίησης του ξενώνα.

Θεωρούμε πως όλες οι Σχολές μπορούν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη ενός προγράμματος φιλοξενίας για σπουδαστές, το οποίο εν μέρει θα στηρίξει τις προσπάθειές μας για υλοποίηση ενός συνολικού διαχειριστικού σχεδίου.

Είμαστε στη διάθεσή σας και παρακαλούμε για εξέταση του θέματος.

 

Για το Διοικ. Συμβούλιο


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Τ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Θ. ΠΑΠΠΑΣ

 

Συνημμένα : 1

 

Αρχή σελίδας