Γνωμοδότηση Προέδρου ΤΕΕ


Α.Π. 32448 Αθήνα 11 Οκτωβρίου 2004

Προς
Τον Πρόεδρο και τη Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ
Καρ. Σερβίας 4
10562 ΑΘΗΝΑ


Θέμα: Γνωμοδότηση Προέδρου ΤΕΕ


Το Δ.Σ του ΣΑΔΑΣ - Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων έχει υπόψη του τις θέσεις του ΤΕΕ που στηρίζει την 85/384/ΕΟΚ καθ΄ όσον αφορά τις γνώσεις και δεξιότητες για την άσκηση του αρχιτεκτονικού επαγγέλματος (στον εθνικό χώρο) που κατά κάποιο τρόπο καλύπτει όλους τους μηχανικούς του ΤΕΕ!

Έχει επίσης υπόψη του την άποψη πως το ΤΕΕ υποστηρίζει πως πρέπει να δοθεί λύση στα προβλήματα των επαγγελματικών δικαιωμάτων των τεχνικών όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης και είχε θέσει και χρόνο υποβολής προτάσεων από το 2002.

Από την άλλη πλευρά η πρόσβαση στο επάγγελμα των μηχανικών στηρίζεται στο Ν.4663/30 στα πέντε(5) χρόνια σπουδών, στην απόκτηση άσκησης επαγγέλματος και στην εγγραφή στο ΤΕΕ.

Οι πρόσφατες γνωμοδοτήσεις του Προέδρου σχετικά με τα δικαιώματα των αρχιτεκτόνων για εργασίες σύνταξης τοπογραφικών είναι επιλεκτικές και μεροληπτικές. Αρκεί να αναλογιστεί κανείς το πλήθος των τεχνικών επαγγελμάτων που ασκούν δραστηριότητες στον τομέα της αρχιτεκτονικής χωρίς να πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις σπουδών αρχιτεκτονικής, χωρίς καμιά ανταπόκριση από κανέναν στις θέσεις του ΣΑΔΑΣ - Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων.

Είναι προφανές ότι οι διαβεβαιώσεις πως με αφετηρία το 2002 το ΤΕΕ θα διατύπωνε προτάσεις για τις επαγγελματικές ισοτιμίες σε όλες τις βαθμίδες εστιάζοντας - με γνωμοδοτήσεις του Προέδρου - στα δικαιώματα των αρχιτεκτόνων επί τοπογραφικών διαγραμμάτων.

Ο ΣΑΔΑΣ - Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων δεν μπορεί πλέον να μείνει αδρανής ενόψει δικαστικών περιπετειών συναδέλφου, που κινδυνεύει να καταδικαστεί πληρώνοντας το μάρμαρο με τέτοιες γνωμοδοτήσεις.

Η επίκληση δε πως το ΤΕΕ πιστεύει πως οι κανόνες - ρόλοι - όροι εργασίας όλων των τεχνικών θα πρέπει να αντιμετωπισθούν με κοινή συναίνεση και όχι μεμονωμένα, φαντάζει πλέον κακόγουστο αστείο.

Οι Αρχιτέκτονες θεωρούν πως ούτε οι Νόμοι ούτε τα προγράμματα σπουδών ακυρώνονται με διαδικασίες και γνωμοδοτήσεις της Ε.Ε ειδικότητας ΑΤΜ με την παραδοχή πως προασπίζουνε επαγγελματικά δικαιώματα και γνωστικό αντικείμενο, παράγοντας ταυτόχρονα έργα στον τομέα της αρχιτεκτονικής σε όλη την Επικράτεια.


Το Δ.Σ. του ΣΑΔΑΣ - Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων καλεί την Διοικούσα Επιτροπή να λάβει υπόψη της τα παραπάνω και να αναλάβει πρωτοβουλίες για την άρση της κατάστασης που δημιουργείται.

Οι αρχιτέκτονες της χώρας θα λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προάσπιση των επαγγελματικών και επιστημονικών δικαιωμάτων των συναδέλφων.

Σας ξαναστέλνουμε δε τις θέσεις μας σχετικά με την άσκηση της αρχιτεκτονικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα.


Για το Διοικ. Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Τ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Θ. ΠΑΠΠΑΣΣυνημμένο: 1

 

Αρχή σελίδας