Επείγουσα γνωμοδότηση για θέματα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών


Α.Π. 32447 Αθήνα 11 Οκτωβρίου 2004

Προς

1. Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ

2. Την Επιστημονική Επιτροπή του ΤΕΕ
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών


Θέμα: Επείγουσα γνωμοδότηση για θέματα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.


Αγαπητοί συνάδελφοι,

Το Δ.Σ. του ΣΑΔΑΣ - Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων σας κοινοποιεί έγγραφο του Προέδρου του ΤΕΕ, που γνωμοδοτεί για τα δικαιώματα των αρχιτεκτόνων επί τη βάσει γνωμοδότησης της Ε.Ε των ΑΤΜ, την οποία έλαβε σοβαρά υπόψη του (χωρίς άλλες γνώμες).

Το θέμα δεν σχετίζεται μόνο με «προστριβές» περί επαγγελματικών δικαιωμάτων αλλά με δίωξη συναδέλφου ΑΜ στο δικαστήριο με απρόβλεπτες συνέπειες.

Βεβαίως όλοι γνωρίζουν πως πλήθος τεχνικών επαγγελμάτων ασκούν δραστηριότητες στον τομέα της αρχιτεκτονικής χωρίς να πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις σπουδών αρχιτεκτονικής. Γνωρίζουν επίσης πως με την πρόταση οδηγίας του ΕΚ τροποποιούνται οι 89/48/ΕΟΚ - 92/50/ΕΟΚ και η 85/384/ΕΟΚ, που σε συνδυασμό με την εθνική νομοθεσία, θα ανατρέψουν το καθεστώς των επαγγελματικών ισοτιμιών.

Η σπουδή του Προέδρου του ΤΕΕ να γνωμοδοτήσει για τοπογραφικά διαγράμματα, ανοίγει τους ασκούς του αιόλου για τα δικαιώματα μηχανικών 5ετούς κύκλου, που είναι γραμμένοι στο ΤΕΕ και έχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος.

Για ενημέρωσή σας, σας επισυνάπτουμε και την άποψη του ΣΑΔΑΣ - Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων για την άσκηση της αρχιτεκτονικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα.

Συναδελφικά

Για το Διοικ. Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Τ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Θ. ΠΑΠΠΑΣ

 

Αρχή σελίδας