Συνεργασία ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ και Σχολής Αρχιτεκτόνων Ε.Μ.Π.

 

Α.Π.32443, Αθήνα 11 Οκτωβρίου 2004

Προς
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Ε.Μ.Π.
Πατησίων 42
106 82 Αθήνα

Θέμα: Συνεργασία ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ και Σχολής Αρχιτεκτόνων Ε.Μ.Π.

Σχετ.: η αριθμό 30790/24.7.2003 επιστολή μας.

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Το Δ.Σ του Συλλόγου με αφορμή την συνέντευξη τύπου (5/10) για τα θέματα αρχιτεκτονικής κληρονομιάς και όχι μόνο, εκτιμά πως η αρχιτεκτονική κοινότητα πρέπει να συντονίσει τις ενέργειες/ δράσεις με σκοπό την ανατροπή της δυσμενούς κατάστασης για τους αρχιτέκτονες στα θεσμικά – επαγγελματικά θέματα, για την αναζωογόνηση της αρχιτεκτονικής με σημαντικές και κοινές πρωτοβουλίες.

Το Δ.Σ με το παραπάνω σχετικό αλλά και την κοινή σύσκεψη στην Πάτρα (17/02/2001) με όλους τους Προέδρους των Τμημάτων επιδιώκει σταθερά την συμπόρευση με τις άλλες ενώσεις αρχιτεκτόνων και την πανεπιστημιακή κοινότητα για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Σημειώνουμε πως τα θέματα της Συνέντευξης Τύπου και κατ΄ επέκταση η άσκηση πολιτικών, η διατύπωση προτάσεων και θέσεων συνιστούν ένα από τα βασικά αντικείμενα στις δράσεις του ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων.

Επομένως ο συντονισμός και οι κοινές δράσεις δίδουν καλύτερο αποτέλεσμα, συνιστούν βασική επιλογή του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ και προτείνουμε την πραγματοποίηση συνάντησης για ανταλλαγή απόψεων και καθορισμό προτεραιοτήτων για αντιμετώπιση και δράση.

Συναδελφικά,

 

Για το Διοικ. Συμβούλιο


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Τ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Θ. ΠΑΠΠΑΣ

 

Αρχή σελίδας