Έγγραφα Προέδρου ΤΕΕ σχετικά με τα δικαιώματα των Αρχιτεκτόνων

 

5.05.2004


Σε απάντηση του από 8.4.2004 (αρ. πρωτ. ΤΕΕ 9367/8.4.2004) εγγράφου σας, σας γνωρίζουμε ότι μετά από έρευνα που έγινε στα Μητρώα μας προκύπτει ο κ. Δημήτρης Ρίζος με Α.Μ. 55949 είναι εγγεγραμμένος ως Αρχιτέκτων Μηχανικός.

Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας (Ν. 4663/30) και της Γνωμοδότησης 1 - παράγραφος Δ της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, ο εν λόγω Διπλωματούχος Αρχιτέκτων Μηχανικός έχει τη δυνατότητα σύνταξης τοπογραφικού διαγράμματος οικοπέδου ή αγροτεμαχίου, με την προϋπόθεση ότι η καταμέτρηση αυτού είναι εφικτή δια της συνήθους μετροταινίας (λόγω του σχετικώς περιορισμένου ή μικρού εμβαδού).

Επίσης βάσει της παραπάνω νομοθεσίας ο κ. Ρίζος ως Αρχιτέκτονας Μηχανικός, δεν δύναται να προβεί στην ερμηνεία αεροφωτογραφιών, στην οποία αναφέρεστε.

Κοινοποίηση :
Κ. Δημήτρη Ρίζο
Διπλωματούχο Αρχιτέκτονα Μηχανικό
Δ/νση Φαναριωτών 25
11471 Αθήνα


Με εκτίμηση
Ο Πρόεδρος


Γιάννης Αλαβάνος

 

 

Αθήνα 5.10.2004

ΠΡΟΣ
κ. Δημήτρη Ρίζο
Διπλωματούχο Αρχιτέκτονα Μηχανικό
Δ/νση Φαναριωτών 25
11471 Αθήνα


Συνάδελφε,

Σε συνέχεια του από 5.5.2004 (αρ. πρωτ. ΤΕΕ 9367/5.5.2004) εγγράφου μας και προκειμένου να μην υπάρχουν παρανοήσεις, διευκρινίζουμε τα παρακάτω:

Οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί, εκ των βασικών τους σπουδών και της επαγγελματικής τους εμπειρίας, έχουν δυνατότητα εποπτικής ανάγνωσης των στοιχείων μιας αεροφωτογραφίας.

Σε καμιά περίπτωση όμως δεν μπορούν να προβαίνουν σε εκτιμήσεις επιμετρητικών στοιχείων όσοι εκ του νόμου και του αντικειμένου των σπουδών τους δεν διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις.


Με εκτίμηση
Ο Πρόεδρος


Γιάννης Αλαβάνος


Αρχή σελίδας