Έκδοση νέας Λευκής Βίβλου

 

Α.Π. 32384, Αθήνα 27 Σεπτεμβρίου 2004

Προς
Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας
Καρ. Σερβίας 4
10562 Αθήνα

ΘΕΜΑ : Έκδοση νέας Λευκής Βίβλου

Όπως είναι γνωστό μετά τη Γενική Συνέλευση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αρχιτεκτόνων (ACE – CAE) στο Μιλάνο (7 – 8 Μαΐου 2004) παρουσιάστηκε η νέα Λευκή Βίβλος με την πολιτική του ACE για την αρχιτεκτονική με τίτλο : «Αρχιτεκτονική και ποιότητα ζωής». Έγιναν δε αποδεκτά τα 21 μηνύματα – κλειδιά για την αρχιτεκτονική στον 21ο αιώνα. Αυτά έχουν μεταφραστεί στα Ελληνικά με ευθύνη του Διοικητικού μας Συμβουλίου.

Η έκδοση της Λευκής Βίβλου είναι απαραίτητο να συμπεριλάβει και την ελληνική μετάφραση, για την ενημέρωση φορέων και Ελλήνων αρχιτεκτόνων.

Επισυνάπτουμε το υπόμνημα του ACE για την προώθηση των διαδικασιών για την Ελληνική έκδοση και παρακαλούμε για την έγκριση των ενεργειών.

 

Για το Διοικ. Συμβούλιο


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Τ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Θ. ΠΑΠΠΑΣ

 

Συνημμένα: 1

 

Αρχή σελίδας