Δικαιολογητικά για την έκδοση λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος

 

Α.Π. 32369, Αθήνα 26 Οκτωβρίου 2004

Προς
Το Δήμο Βριλησσίων
Βερνάρδου 23
15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

Αγαπητέ Δήμαρχε,

Μέλη του Συλλόγου μας, προσκόμισαν αντίγραφο εντύπου του Δήμου σας, το οποίο αναφέρεται σε «Δικαιολογητικά για την έκδοση λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος».

Το στοιχείο ένδεκα (11) του ανώτερου εντύπου αναφέρει σε «σχεδιαγράμματα κατόψεως και τομής του καταστήματος σε τρία αντίτυπα διπλωματούχου μηχανικού ή υπομηχανικού, εργοδηγού σχεδιαστή σε κλίμακα 1:50».

Οι σχεδιαστές δεν έχουν κανένα δικαίωμα εκπόνησης και σύνταξης μελετών, γι’ αυτό θα πρέπει από το έντυπο σας να απαλειφθεί η φράση εργοδηγός σχεδιαστής και να μην γίνονται πλέον από το Δήμο σας δεκτές υποβολές αντίστοιχων σχεδίων.

Επιθυμούμε να σας γνωστοποιήσουμε ότι τα επαγγελματικά δικαιώματα πτυχιούχων Τ.Ε.Ι καθορίζονται με το Π.Δ 318 / 21.09.1994 (ΦΕΚ 167 Α / 07.10.1994)

Ο ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων και το ΤΕΕ έχουν κατ’ επανάληψη εκφράσει την άποψη ότι το δικαίωμα εκπόνησης και σύνταξης μελετών πρέπει να αντιστοιχεί στο γνωστικό αντικείμενο των επιμέρους ειδικοτήτων.

 

Για το Διοικ. Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Τ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Θ. ΠΑΠΠΑΣ


Αρχή σελίδας