Συνεργασία ΥΠΠΟ και ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων

 

Α.Π. 32353, Αθήνα 17 Σεπτεμβρίου 2004

Προς
Τον Υπουργό Πολιτισμού
κ. Κώστα Καραμανλή
Μπουμπουλίνας 20-22
10682 ΑΘΗΝΑ

Θέμα : Συνεργασία ΥΠΠΟ και ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων

Σχετ. : α) Το αριθ. Πρωτ. 31770/15.3.2004 έγγραφό μας

Κύριε Υπουργέ,

Σε συνέχεια του από 15.3.2004 εγγράφου μας, παρακαλούμε να ορίσετε μία συνάντηση για να σας εκθέσουμε τις θέσεις – προτάσεις μας εκ μέρους των Ελλήνων Αρχιτεκτόνων.

Με εκτίμηση,

 

Για το Διοικ. Συμβούλιο


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Τ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Θ. ΠΑΠΠΑΣ

 

Συνημμένα : 3

 

Αρχή σελίδας