Συνάντηση με ΥΠΠΟ

 

Α.Π. 32352, Αθήνα 17 Σεπτεμβρίου 2004

Προς
Τον Γενικό Γραμματέα
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
κ. Χρήστο Ζαχόπουλο
Μπουμπουλίνας 20
10682 ΑΘΗΝΑ

Κύριε Γενικέ,


Παρακαλούμε να ορίσετε μία συνάντηση μαζί μας για τα παρακάτω θέματα:

Α) Προώθηση της συνεργασίας στους τομείς κοινού ενδιαφέροντος

Β) Δίκτυο Αρχιτεκτονικής

 

Για το Διοικ. Συμβούλιο


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Τ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Θ. ΠΑΠΠΑΣ

 

Αρχή σελίδας