Ανάδειξη και διατήρηση της πολιτιστικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς

 

Α.Π.32346, Αθήνα 16 Σεπτεμβρίου 2004

Προς την
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Δήμαρχο Τρικολώνων
Κ. Γ.Μπαρούτσα
22024 ΣΤΕΜΝΙΤΣΑ

Κύριε Δήμαρχε,

Ο ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων σε όλη την ιστορική του διαδρομή κατέβαλε και καταβάλλει μια διαρκή προσπάθεια για την ανάδειξη και διατήρηση της πολιτιστικής και αρχιτεκτονικής μας κληρονομιάς.

Οι φορείς της Πολιτείας και κυρίως η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει επωμισθεί το μεγάλο φορτίο προς αυτή την κατεύθυνση.

Κύριε Δήμαρχε,

Διαπιστώσαμε ότι στο Δήμο σας, παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε, οικονομικά και άλλα, καταβάλλετε σοβαρή προσπάθεια για την ανάδειξη του περιβάλλοντος των οικισμών του Δήμου σας και κυρίως της Στεμνίτσας, με σειρά παρεμβάσεων και διαμορφώσεων.

Πιστεύουμε ότι η σοβαρή προσπάθειά σας για την ανάδειξη του παραδοσιακού τοπίου και την αναβάθμιση της ποιότητας του περιβάλλοντος αποτελεί παράδειγμα για το μέλλον των πόλεων και των οικισμών της χώρας μας.


Για το Διοικ. Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Τ.ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Θ.ΠΑΠΠΑΣ


Αρχή σελίδας