Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στις Επιτροπές Ειδικών Επιστημόνων

 

Α.Π. 32345, Αθήνα 12 Οκτωβρίου 2004

Π ρ ο ς
Το Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ
Αθήνα

Θέμα: Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στις Επιτροπές Ειδικών Επιστημόνων

Μετά από αίτημα του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης για συμμετοχή εκπροσώπων του ΣΑΔΑΣ - Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων στις τριμελείς Επιτροπές Ειδικών Επιστημόνων πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης για αποφοίτους Δημοσίων και Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ., και προκειμένου ο Σύλλογος να ορίσει τους εκπροσώπους, καλούνται οι συνάδελφοι που ενδιαφέρονται να υποβάλουν στον Σύλλογο (τηλ. 210 3215146 fax 3215147), το αργότερο μέχρι 29.10.2004, σύντομο βιογραφικό, τηλέφωνα επικοινωνίας και ειδικότητα που τους ενδιαφέρει από τις παρακάτω:

  • Τεχνικός συντήρησης έργων τέχνης
  • Τεχνικός διακόσμησης
  • Ειδικός σχεδιασμού επίπλου
  • Τεχνικός συντήρησης και αποκατάστασης έργων τέχνης
  • Τεχνικός τοπογραφικών εφαρμογών
  • Τεχνικός δομικών έργων
  • Τεχνικός επισκευής και συντήρησης ιστορικών και παραδοσιακών κτιρίων

Σημειώνουμε ότι το έργο των Ειδικών είναι η συμμετοχή τους στην κλήρωση των θεμάτων και η συγγραφή των αντίστοιχων απαντήσεων. Οι Επιτροπές είναι αμειβόμενες.

 

Για το Διοικ. Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Τ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Θ. ΠΑΠΠΑΣ

 

Συνημμένα: 2


Αρχή σελίδας