Πρώτη αποτίμηση της Ολυμπιακής προετοιμασίας και η απαξίωση της αρχιτεκτονικής

 

Α.Π. 32264, Αθήνα 22 Ιουλίου 2004

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πρώτη αποτίμηση της Ολυμπιακής προετοιμασίας και η απαξίωση της αρχιτεκτονικής

 

Ενόψει των Ολυμπιακών του 1896, ανατέθηκε στον αρχιτέκτονα Αναστάσιο Μεταξά, η νέα μελέτη αναμόρφωσης του Παναθηναϊκού Σταδίου…

Οι Ολυμπιακοί αγώνες του 2004 ήταν η μοναδική ευκαιρία για την σύγχρονη Ελλάδα, να διαμορφώσει την δική της αρχιτεκτονική ταυτότητα.

Όλοι γνωρίζαμε την αρνητική κατάσταση. Τις δυσκολίες στην υλοποίηση παρεμβάσεων αστικής αναβάθμισης και βελτίωσης, την αταξία στους δικονομικούς μηχανισμούς και την απόλυτη έλλειψη μιας αστικής κουλτούρας και συνείδησης του συλλογικού μας υποκειμένου. Επιπλέον η έλλειψη στρατηγικών επιλογών και μακροπρόθεσμου σχεδιασμού δεν βοήθησε στον καθορισμό των παραμέτρων ανάκαμψης των αστικών κέντρων.

Γι’ αυτό οδηγηθήκαμε σε κατασκευή δημοσίων έργων και υποδομών με την εκκωφαντική απουσία της αρχιτεκτονικής.

Γι’ αυτό ο ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων με σαφήνεια έχει εκφράσει τις θέσεις του για τα δημόσια έργα, την απαξίωση και την ανυποληψία της αρχιτεκτονικής (www. sadas-pea.gr).

Η εμπειρία αυτή σε σχέση με την όποια προετοιμασία της Αθήνας, μας οδηγεί στο να αναζητήσουμε, να αποτιμήσουμε τον ρόλο των Ολυμπιακών αγώνων ,στην βελτίωση του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και στην ανάδειξη της πρωτεύουσας ως διεθνούς πόλου σε σχέση με έναν επιθυμητό μητροπολιτικό σχεδιασμό του λεκανοπεδίου.

Με άλλα λόγια πρέπει να οδηγηθούμε σε ένα στοχασμό γύρω από τις δυνατότητες ανανέωσης μέσα από διαδικασίες χειρισμού των αστικών μετασχηματισμών.

Πράγματι όλα τα θέματα αναφορικά με:

-      Εμπλοκή αρχιτεκτόνων στην υλοποίησης ολυμπιακών έργων

-      Πολεοδομικές παρεμβάσεις κλίμακας

-      Σχέδια αναβάθμισης – επανάχρησης αστικών χώρων (Άλλη Αθήνα – Δυτική Αττική – θαλάσσιο μέτωπο – ανατολική πλευρά λεκανοπεδίου κ.λ.π.)

είναι ανοικτά και το Δ.Σ του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ έχει αποφασίσει την πραγματοποίηση εκδηλώσεων για την μελέτη – ανάδειξη των σημαντικών προβλημάτων και τον επαναπροσδιορισμό επιλογών.

Εντούτοις η απουσία της αρχιτεκτονικής, αρχιτεκτονικών διαγωνισμών κυρίως ,συνδυάζεται μονοσήμαντα με την ανάγκη αντικατάστασης της πολιτικής των κατασκευών με αυτήν της ποιοτικής αναβάθμισης του σύγχρονου έργου, μέσω της αρχιτεκτονικής. Οι φορείς του δημοσίου πρέπει τώρα να κατανοήσουν αυτή τη διαφορά. Επ’αυτών έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις.

Διαφορετικά θα αναπαράγονται τα δομικά προβλήματα με κατασκευή έργων χωρίς φυσιογνωμία – αρχιτεκτονική έκφραση, ανασυνθέτοντας ένα τοπίο ομοιόμορφο σε ένα περιβάλλον χωρίς ενδιαφέρον και αισθητική.

Για κατανόηση των δυνατοτήτων της αρχιτεκτονικής σημειώνουμε πως ο διεθνής διαγωνισμός για τις εφήμερες κατασκευές στην Αθήνα συγκέντρωσε το ενδιαφέρον 470 μελετών και βραβεύτηκαν 34 έργα.

Ήταν ένα δειλό βήμα ώστε να επαναδιατυπωθούν (με την μορφή των κατασκευών) οι έννοιες που αφορούν στις πόλεις του 21ου αιώνα.

Ούτε αυτό το βήμα ολοκληρώθηκε καθώς δεν θα εμφανιστούν τα έργα που έπρεπε να λειτουργήσουν ως πυρήνες πολιτιστικής δραστηριότητας και να σηματοδοτήσουν τις ολυμπιακές δραστηριότητες!!

 

Για το Διοικ. Συμβούλιο


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Τ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Θ. ΠΑΠΠΑΣ

 

Αρχή σελίδας