Αναθέσεις μελετών Δήμου Αθηναίων

 

Α.Π. 32193, Αθήνα 6 Ιουλίου 2004

Προς
Την Δήμαρχο Αθηναίων
Κα Ντόρα Μπακογιάννη
Αθηνάς 2
10552 ΑΘΗΝΑ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Θ. Σκυλακάκη (Αναπληρωτή Δημάρχου)
2. Χ. Ακριτίδη (Αντιδήμαρχο)

Θέμα: « Αναθέσεις μελετών Δήμου Αθηναίων»

Σχετ.: το αριθ. 31802 / 19.3.2004 έγγραφό μας

Σε συνέχεια του παραπάνω σχετικού και μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τους κ. Θ. Σκυλακάκη και Χ. Ακριτίδη, επανερχόμαστε στο θέμα και σας παρακαλούμε να μεριμνήσετε για την επίλυση της εκκρεμότητας και να μας ενημερώσετε σχετικά.


Για το Διοικ. Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Τ.ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Θ.ΠΑΠΠΑΣ


Αρχή σελίδας