Λειτουργική αξιοποίηση του Ξενώνα «Στάμου Στούρνα»

 

Α.Π. 32185, Αθήνα 5 Ιουλίου 2004

Προς
Τους Προέδρους Αρχιτεκτονικών Σχολών της Χώρας

Θέμα: Λειτουργική αξιοποίηση του Ξενώνα «Στάμου Στούρνα»

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Το Δ.Σ συζήτησε διεξοδικά και έλαβε ορισμένες αποφάσεις σχετικά με την αξιοποίηση του Ξενώνα Στάμου Στούρνα, που βρίσκεται στην Άλλη Μεριά Πηλίου.

Θεωρεί πρωταρχικής σημασίας την αξιοποίησή του σε μόνιμη βάση για την ανάπτυξη αρχιτεκτονικών δραστηριοτήτων, φιλοξενίας σπουδαστών και λειτουργίας θερινών σεμιναρίων (workwshops) αρχιτεκτονικών σχολών από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Αποτελεί επιβεβλημένη υποχρέωση για τον ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων που απορρέει από τη μνήμη του σπουδαστή Στάμου Στούρνα.

Απευθυνόμενοι σε σας επιθυμούμε να σας προτείνουμε την προγραμματική και μόνιμη συνεργασία για οριοθέτηση ενός πλαισίου ετήσιας φιλοξενίας σπουδαστών στον Ξενώνα.

Έτσι θα αποκτήσει περιεχόμενο και δραστηριότητες ο Ξενώνας εξυπηρετώντας άμεσα τα λειτουργικά του έξοδα.

Προκειμένου λοιπόν να διευκρινιστεί αυτή η προοπτική παρακαλούμε θερμά να εξετάσετε το θέμα και να μας γνωρίσετε τη δυνατότητα ανάπτυξης αυτού του προγράμματος που θα δώσει ώθηση στην ουσιαστική λειτουργική αξιοποίηση του Ξενώνα.

Ταυτόχρονα επεξεργαζόμαστε συνοδευτικές ενέργειες και οργανωτικού χαρακτήρα (σύσταση επιτροπής διαχείρισης) για την μόνιμη και αποδοτική λειτουργία του.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.

Συναδελφικά,

 

Για το Διοικ. Συμβούλιο


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Τ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Θ. ΠΑΠΠΑΣ


Αρχή σελίδας