Απόφαση 9572/1845/2000 (ΦΕΚ 209/Δ/7.4.2000)

 

Α.Π. 32103, Αθήνα 11 Ιουνίου 2004

Προς
Το ΥΠΕΧΩΔΕ
Γενική Δ/νση Πολεοδομίας
Αμαλιάδος 17
11523 Αθήνα

Κοινοποίηση: ΥΠΕΧΩΔΕ, Γραφείο Γενικού Γραμματέα, Αμαλιάδος 17, 11523 Αθήνα

Θέμα : Απόφαση 9572/1845/2000 (ΦΕΚ 209/Δ/7.4.2000)

Πληροφορηθήκαμε στο Σύλλογό μας ότι από την υπηρεσία σας επιχειρείται, με αφορμή πιθανή ερμηνεία ότι απαιτείται εκπόνηση αυτοτελούς μελέτης ΜΠΕ, όπως και η εκπόνηση μελετών γεωλογικής καταλληλότητας, μείωση της αμοιβής του γενικού μελετητή αρχιτέκτονα πολεοδόμου ή χωροτάκτη.

Επειδή η αμοιβή των γενικού μελετητή είναι ήδη σημαντικά υποβαθμισμένη και οπωσδήποτε από τις προδιαγραφές δεν προβλέπονται ειδικοί συνεργάτες, οποιαδήποτε ερμηνεία προς αυτήν την κατεύθυνση, θα μας βρει τελείως αντίθετους.

Σημειώνουμε τέλος ότι αν ο εργοδότης θέλει επιπλέον εξειδικευμένους συνεργάτες, πρέπει να τους αμείβει ανεξάρτητα.Για το Διοικ. Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Τ.ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Θ.ΠΑΠΠΑΣ


Αρχή σελίδας