Εκπόνηση διδακτορικής ή μεταδιδακτορικής διατριβής στο ΕΜΠ στην επιστημονική περιοχή της Πολεοδομίας και ιδιαίτερα της εξέλιξης και συγκρότησης της σύγχρονης ελληνικής πόλης στη μνήμη Γιώργου Σημαιοφορίδη.

 

Α.Π. 32049, Αθήνα 26 Μαΐου 2004

Προς
Τον Πρόεδρο της Σχολής Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ
κ. Γ. Γεράκη
Αθήνα

Θέμα: Εκπόνηση διδακτορικής ή μεταδιδακτορικής διατριβής στο ΕΜΠ στην επιστημονική περιοχή της Πολεοδομίας και ιδιαίτερα της εξέλιξης και συγκρότησης της σύγχρονης ελληνικής πόλης στη μνήμη Γιώργου Σημαιοφορίδη.

Αγαπητέ συνάδελφε,

Σε συνέχεια της προηγούμενης αλληλογραφίας μας σχετικά με τη χορήγηση μιας υποτροφίας στη μνήμη του Γιώργου Σημαιοφορίδη, προτείνουμε ως θέμα της παραπάνω διδακτορικής ή μεταδιδακτορικής διατριβής «Μετασχηματισμοί της ελληνικής πόλης».

 

Για το Διοικ. Συμβούλιο


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Τ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Θ. ΠΑΠΠΑΣ

 

Αρχή σελίδας