Διαμόρφωση ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ Θεσσαλονίκης - Παρόν και Μέλλον

 

Α.Π. 32037, Αθήνα 21 Μαΐου 2004

Π ρ ο ς
- Τον Υπουργό Πολιτισμού κ. Κ. Καραμανλή
- Τον Υπουργό Μακεδονίας Θράκης κ. Ν. Τσιαρτσιώνη
- Τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης κ. Β. Παπαγεωργόπουλος
- Τύπο - ΜΜΕ


Θέμα: Διαμόρφωση ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ Θεσσαλονίκης
Παρόν και Μέλλον

Στη δεκαετία του '90 γνωστοποιήθηκε η αποκάλυψη τμήματος του πολεοδομικού ιστού της αρχαίας Θεσσαλονίκης από τους ελληνιστικούς έως τους μεταβυζαντινούς χρόνους με αλλεπάλληλα οικοδομήματα και εξαιρετικής τέχνης ευρήματα, σύμφωνα με την ΙΣΤ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων.

Έκτοτε κύλησε ο χρόνος φτάνοντας στη σημερινή διαμόρφωση και την ένδειξη «χώρος εθελοντικής αρχαιολογικής αγωγής», με επισπεύδουσα υπηρεσία την 9η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.

Το Δ.Σ. του ΣΑΔΑΣ - Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων διαπιστώνει πως στη λογική του «ευπρεπισμού του χώρου» :

- Έχουν εγκατασταθεί κατασκευές και περιφράξεις που συνιστούν μόνιμη κατασκευή για το μέλλον, εργολαβικού ανορθόδοξου χαρακτήρα, από την 9η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.

- Έχουν ματαιωθεί οι διαδικασίες αρχιτεκτονικής προσέγγισης, καθώς ακυρώθηκαν οι αρχιτεκτονικοί διαγωνισμοί και οι ανοικτές διαδικασίες αρχιτεκτονικού προβληματισμού.

- Έχουν παγιδευτεί οι όποιες διαδικασίες επιστημονικής τεκμηρίωσης και ορθολογικής διαχείρισης των αποφάσεων καθώς κανένα τοπικό ή Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο δεν έχει γνωμοδοτήσει, σε αντίθεση με μείζονος ή ήσσονος σημασίας υποθέσεις πολιτών. Έτσι οδηγούμεθα σε «εσωτερική διαδικασία» τοποθέτησης στεγάστρου, ώστε να ολοκληρωθούν οι παρεμβάσεις για το νέο ύφος και φυσιογνωμία της Πλατείας Διοικητηρίου.

Το Δ.Σ. του ΣΑΔΑΣ - Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων εκτιμά πως:

- Οι πολίτες, οι φορείς, η επιστημονική κοινότητα πρέπει να γνωρίζουν πλέον το μέγεθος της σπουδαιότητας των ευρημάτων ώστε να καταγραφούν στη συλλογική συνείδηση.
Η υπενθύμιση της 9ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων (και όχι της ΙΣΤ Προϊστορικών - Κλασικών) για την ύπαρξη χώρου εθελοντικής αγωγής, δεν διασκεδάζει τις εντυπώσεις.
Όλοι γνωρίζουμε αντίστοιχες περιπτώσεις (Πλατεία Κοτζιά, σήραγγες του Μετρό κλπ.) όπου τα θέσφατα υπόκεινται σε αναλογισμό.

- Η εξέλιξη προκαλεί θλίψη καθώς εξοβελίζεται - για μια ακόμα φορά - η αρχιτεκτονική που αντικαθίσταται από ακροβασίες πρόχειρων κατά τα άλλα κατασκευών, των οποίων το τελικό κοστολόγιο δεν είναι διόλου ευκαταφρόνητο.

Θεωρεί πως πρέπει να υπάρξουν σαφείς απαντήσεις με πληρότητα και ταχύτητα σε όλα τα θέματα που έχουν φορτίσει την Πλατεία Διοικητηρίου και κυρίως να γίνει προσφυγή στην Αρχιτεκτονική για την οριστικοποίηση της μελλοντικής εικόνας της Πλατείας Διοικητηρίου στη Θεσσαλονίκη. Οι δια της διολισθήσεως επιλύσεις, με βεβαιότητα, θα δυσχεράνουν τις οφειλόμενες ενέργειες.

Γι' αυτό απαιτείται πλήρης δημοσιοποίηση όλων των στοιχείων, διακρίβωση των προθέσεων και προκήρυξη νέου Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού για την εκπόνηση πλήρους και οριστικής μελέτης που θα απαντά σε όλα τα εκκρεμή ερωτήματα.

Τη διαχείριση των θεμάτων αυτών πρέπει να αναλάβουν αρμόδιες υπηρεσίες με συγκρότηση και δομή, αποκεντρωμένα και αποφασιστικά ώστε να μην διολισθαίνουμε πλέον σε εφαρμογές με αμφίσημα αποτελέσματα.

Ο πολιτισμός για τέτοιες περιπτώσεις επιβάλει τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό με όχημα την αρχιτεκτονική δημιουργία. Η απαξίωση της αρχιτεκτονικής έχει δώσει «σπουδαία αποτελέσματα» στην χώρα μας. Αρκούν.

Για το Διοικ. Συμβούλιο


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Τ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Θ. ΠΑΠΠΑΣ


Αρχή σελίδας