Χώροι στάθμευσης σε εφαρμογή του Π.Δ. 111/04

 

Α.Π. 32030, Αθήνα 20 Μαΐου 2004

Προς
- Τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ
κ. Γ.Σουφλιά
- Τον Υφυπουργό ΥΠΕΧΩΔΕ
κ. Στ. Καλογιάννη
- Τον Γενικό Γραμματέα ΥΠΕΧΩΔΕ
κ. Δ.Κατσιγιάννη
Αμαλιάδος 17
11523 Αθήνα

- Τον Πρόεδρο του ΤΕΕ
κ. Γ.Αλαβάνο
- Την Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ
Καρ. Σερβίας 4
10562 Αθήνα

Θέμα : Χώροι στάθμευσης σε εφαρμογή του Π.Δ. 111/04


Ο ΣΑΔΑΣ - Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων από τις 18 Ιουλίου 2002 τοποθετήθηκε δημόσια υπέρ της πρόβλεψης θέσεων στάθμευσης υποχρεωτικά στις νεοαναγειρόμενες οικοδομές.

Θεωρεί ότι οποιαδήποτε σκέψη για αναστολή του Π.Δ. 111/04 και την παραπομπή του θέματος σε επιτροπές, θα επιδεινώσει ανεπανόρθωτα την κατάσταση. Η υποχρεωτική ρύθμιση για χώρους στάθμευσης στα κτίρια και επιβολής μιας εισόδου - εξόδου προς ιδιωτικούς χώρους είναι το ελάχιστο μέτρο για την άμεση και βιώσιμη ρύθμιση του οξυμένου προβλήματος της στάθμευσης.

Όλοι γνωρίζουμε τα αποτελέσματα από τη δυνατότητα εξαγοράς των προβλεπόμενων θέσεων στάθμευσης στις νέες οικοδομές και όλοι οφείλουμε να δούμε με ρεαλισμό το πρόβλημα.

Το Δ.Σ. του ΣΑΔΑΣ - Πανελλήνιας Ένωσης θεωρεί ότι πρέπει να ενισχυθούν και να εμπλουτιστούν τα μέτρα για την επιβολή θέσεων στάθμευσης σε όλα τα κτίρια, να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα στις κορεσμένες πολεοδομικά περιοχές με σύγχρονο πνεύμα, με αξιοποίηση των πολεοδομικών εργαλείων, με ρυθμίσεις κτιριοδομικού χαρακτήρα που θα λαμβάνουν υπόψη και εγκαταστάσεις νέας τεχνολογίας. Ο στόχος πρέπει να είναι η ενίσχυση των μέτρων, ο εκσυγχρονισμός των δομών, η αναβάθμιση των αστικών χώρων και όχι η σπέκουλα και η υπερδόμηση όλων των χώρων που έχουν απομείνει αδιαφορώντας για τη στάθμευση.

Προς αυτή την κατεύθυνση ο ΣΑΔΑΣ - ΠΕΑ καλεί την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ να ενισχύσει τα μέτρα και να λάβει πρωτοβουλίες για την καθιέρωσή τους στα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας με κατάληξη την επιβολή θέσεων στάθμευσης σε όλους τους οικισμούς της χώρας άνω των 2000 κατοίκων.

Για το Διοικ. Συμβούλιο


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Τ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Θ. ΠΑΠΠΑΣ


Αρχή σελίδας