Να προστατευθεί το Γκαζοχώρι

 

Α. Π. 32003, Αθήνα 20 Μαΐου 2004

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΘΕΙ ΤΟ ΓΚΑΖΟΧΩΡΙ

Σε σχέση με το πολεοδομικό και κοινωνικό πρόβλημα που χρονίζει στην περιοχή, το Δ.Σ. του ΣΑΔΑΣ-Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων συνεδρίασε και αποφάσισε τα εξής:

  1. Θεωρεί ότι το Ελληνικό Κράτος και ο Δήμος Αθηναίων έχουν βαρύτατες ευθύνες για τις παλινωδίες σχετικά με την ανάπλαση της περιοχής, δεδομένου επί πλέον ότι αυτές συνδυάστηκαν με «εντός χρονικού διαστήματος 7 ετών και 10 μηνών, αναστολή εκδόσεως οικοδομικών αδειών για συνολικό χρονικό διάστημα περίπου 5 ετών και ενός μηνός», χρόνο, που αφ’ ενός κατά το Συμβούλιο της Επικρατείας εξάντλησε τα συνταγματικά όρια και αφ’ ετέρου ενέτεινε την υποβάθμιση της περιοχής, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες για κερδοσκοπία στη γη.
  2. Είναι σκανδαλώδης ο τρόπος αλλά και η προχειρότητα με την οποία προωθούνται οι κατά εποχές «λύσεις», με χαρακτηριστικά παραδείγματα μεταξύ πολλών άλλων, την προσχηματική αιτιολόγηση της απόφασης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης με ημερομηνία 3 Οκτωβρίου 2003 «για λόγους δημόσιας ωφέλειας …εν όψει των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004» και το παιδαριώδες σκαρίφημα που συνοδεύει σχετική εισήγηση του Τμήματος Παραδοσιακών Οικισμών του ΥΠΕΧΩΔΕ προς το Κ.Σ.ΧΟΠ. (29.09.2003), που εξευτελίζει κάθε έννοια επιστήμης, τεχνικής, αλλά και δημόσιας διοίκησης.
  3. Το Δ.Σ. επαναλαμβάνει την αντίθεσή του προς «την εξαγγελία μεγάλων έργων εντυπωσιασμού της κοινής γνώμης , που πολύ απέχουν από το να είναι απότοκα ενός θετικού και ρεαλιστικού σχεδιασμού» και υποστηρίζει σταθερά τη σύγχρονη πολεοδομική αντίληψη για την επαναφορά της κατοικίας στα παλαιά ιστορικά κέντρα των πόλεων.
  4. Ειδικότερα, παίρνοντας υπ’ όψιν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής, υποστηρίζει την εφαρμογή των αρχών της «ήπιας αστικής ανάπλασης» με διατήρηση του μεγαλύτερου αριθμού των υπαρχόντων κτιρίων, εξυγίανση από τα κέντρα διασκέδασης που έχουν εισβάλει στο χώρο, γενικότερα απομάκρυνση σε τακτό χρόνο των υφισταμένων οχλουσών χρήσεων, καθορισμό χρήσεων γης με έμφαση στην κατοικία, χωροθέτηση των λοιπών λειτουργιών αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των κατοίκων και τέλος ενίσχυση του πρασίνου. Κρίνει απολύτως αναγκαίο για την επίτευξη των παραπάνω στόχων τη θέσπιση ειδικών όρων δόμησης και ειδικού κανονισμού δόμησης με χαμηλό ύψος και συντελεστή δόμησης, ώστε να διατηρηθεί ο κατά παράδοση ήπιος χαρακτήρας της περιοχής.
  5. Με βάση τις παραπάνω εκτιμήσεις και θέσεις, το Δ.Σ. του ΣΑΔΑΣ-Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων συμπαρίσταται στους κατοίκους της περιοχής, που κινούνται σε ανάλογες κατευθύνσεις και πρωτίστως θα διαθέσει τις δυνάμεις του για να αποτραπεί κάθε απόπειρα νέας καταστροφικής κερδοσκοπίας στην καρδιά της Αθήνας.

Επειδή το θέμα είναι εξαιρετικής σπουδαιότητας ο ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ, σε συνεργασία με φορείς και επιστημονικές ενώσεις, θα διοργανώσει ειδική ημερίδα για την ανάδειξη όλων των παραμέτρων του προβλήματος.

 

Για το Διοικ. Συμβούλιο


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Τ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Θ. ΠΑΠΠΑΣ

 

Αρχή σελίδας