Συμμετοχή αρχιτεκτόνων στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και στο Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων του ΥΠΠΟ

 

Α.Π. 32000, Αθήνα 14 Μαΐου 2004


Προς
Το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Γραφείο Υπουργού, κ. Κ. Καραμανλή
Γραφείο Υφυπουργού, κ. Π. Τατούλη
Γραφείο Γεν. Γραμματέα, κ. Χρ. Ζαχόπουλο

Μπουμπουλίνας 20-22
10682 Αθήνα


Θέμα : Συγκρότηση Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου και Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων.

Κύριε Υπουργέ,

Με το Ν. 3028/28.6.2003/ΦΕΚ 153/Α'/ προβλέπεται η συγκρότηση των παραπάνω αναφερόμενων Συμβουλίων.

Η αρχιτεκτονική διαπερνά τις δραστηριότητες και το αντικείμενο των παραπάνω Συμβουλίων και η εμπειρία φανερώνει ότι κρίσιμες αποφάσεις λαμβάνονται εξετάζοντας ενδελεχώς και την παράμετρο αρχιτεκτονική.

Ο ΣΑΔΑΣ - Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων θεωρεί πρωταρχική ανάγκη την ενσωμάτωση της αρχιτεκτονικής επιστήμης στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Πολιτισμού, όπως γίνεται και στις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές Χώρες. Η ενδυνάμωση των δράσεων και πρωτοβουλιών για την διεύρυνση και διάχυση της αρχιτεκτονικής στην Ελληνική Κοινωνία αποτελεί ζητούμενο.

Με βάση τα παραπάνω το Δ.Σ. του ΣΑΔΑΣ - Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων ζητά να διερευνηθεί η δυνατότητα συμμετοχής εκπροσώπων μας στο ΚΑΣ και στο ΚΣΝΜ ως απαρχή μιας νέας σχέσης με το Υπουργείο Πολιτισμού για την εποπτεία της σύγχρονης αρχιτεκτονικής με τη συμμετοχή των καθ' ύλην αρμοδίων.


Σε κάθε περίπτωση η λειτουργία των Συμβουλίων αυτών πρέπει να διαπερνάται από πνεύμα ανοικτών διαδικασιών συμμετοχής των ενδιαφερομένων και να βρίσκονται στην υπηρεσία των πολιτών. Ακόμα η ουσιαστική αποκεντρωμένη λειτουργία Περιφερειακών Συμβουλίων θα τα αποφορτίσει από τον όγκο των υποθέσεων.

Με εκτίμηση,

Για το Διοικ. Συμβούλιο


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Τ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Θ. ΠΑΠΠΑΣ


Αρχή σελίδας