Σύμβολο πόλης Λάρισας

 

Α.Π. 31992, Αθήνα 13 Μαΐου 2004

Προς
Το Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Ν. Λάρισας
Καλλιθέας & Τζαβέλλα
41222 ΛΑΡΙΣΑ

Θέμα: Σύμβολο πόλης Λάρισας

Σχετ.: Το αριθ. 6199/26.04.2004 έγγραφο Δήμου Λάρισας

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας επισυνάπτουμε το παραπάνω σχετικό και σας παρακαλούμε να εκφράσετε τις απόψεις σας προκειμένου να απαντήσουμε στο Δήμαρχο Λαρισαίων.

 

Για το Διοικ. Συμβούλιο


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Τ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Θ. ΠΑΠΠΑΣ

 

Συνημμένο 1

 

Αρχή σελίδας