Πρόταση ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ για διοργάνωση Επιστημονικού Συμποσίου στη Λευκωσία


Διοργάνωση Επιστημονικού Συμποσίου στη Λευκωσία:
«Ανατομία και στρατηγικές άρσης των αστικών διαχωρισμών στην Κύπρο»
Το διήμερο συμπόσιο με τίτλο εργασίας «Ανατομία και στρατηγικές άρσης των
αστικών διαχωρισμών», είναι η πρώτη από μία σειρά διεθνών εκδηλώσεων που
εξετάζουν τα φαινόμενα των αστικών και γεωπολιτικών μετασχηματισμών της
σύγχρονης Κύπρου.

Σήμερα βρισκόμαστε ενώπιον ριζικών γεωπολιτικών αλλαγών σχετικών με την
φυσιογνωμία της Κύπρου. Υπό το πρίσμα των αλλαγών ένα από τα κεντρικά θέματα
αναδεικνύεται η έως σήμερα συνθήκη του βίαιου διαχωρισμού της Κύπρου και οι
εκτεταμένες χωρικές και περιβαλλοντικές της επιπτώσεις.
Τα εν εξελίξει γεγονότα, η πιθανή άρση αυτή της συνθήκης και η
προγραμματισμένη ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα οδηγήσει σε
μετασχηματισμό των περιοχών που χαρακτηρίζονται από εγκατάλειψη, κενά,
στρατιωτική παρουσία, αδράνειες, πολεοδομικά ρήγματα, μετακινήσεις
πληθυσμών, παύσεις και απουσίες, όπως για παράδειγμα η γραμμή Αττίλα, η
Πράσινη Γραμμή στη Λευκωσία, η Αμμόχωστος και το Βαρώσι.

Αντίστοιχες ιστορικές περιπτώσεις, όπως το τείχος του Βερολίνου και οι
στρατηγικές ενοποίησης της πόλης, ή το «τείχος της ντροπής» στα Ισραηλινό -
Παλαιστινιακά εδάφη, απασχολούν πολλούς μελετητές αρχιτέκτονες παγκοσμίως.
Μία αντίστοιχη, σύγχρονη προσέγγιση στο θέμα της Κύπρου
περιλαμβάνει τρόπους σκέψης και σχεδιασμού για τα μεταβαλλόμενα όρια, την
ανασύσταση του αστικού και περιβαλλοντικού ιστού, τις μεταβάσεις και τις
συσχετίσεις μεταξύ διαφόρων περιοχών (πολιτιστικών, πολιτικών, κοινωνικών,
νοητικών, γεωγραφικών), που διαμορφώνουν το φυσικό, το τεχνητό, το κοινωνικό
και το γεωπολιτικό τοπίο.
Σε αυτό το πλαίσιο θα πραγματοποιηθεί μία σειρά εισηγήσεων από αρχιτέκτονες,
πολεοδόμους, ειδικούς επιστήμονες άλλων τομέων και κλάδων (κοινωνιολόγους,
ανθρωπολόγους, οικονομολόγους, καλλιτέχνες), οι οποίοι θα εμβαθύνουν και θα
καταγράψουν σε αυτή τη φάση τα σχετικά φαινόμενα.
Στα πλαίσια του συμποσίου θα συζητηθεί η διοργάνωση διεθνούς εργαστηρίου σε
συνεργασία με την ομάδα Multiplicity, του ερευνητικού προγράμματος
«Border-device(s)», στην οποία συμμετέχουν το Πανεπιστήμιο της Βενετίας και
η Domus Academy του Μιλάνου.
Διοργάνωση: Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου, Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου,
ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ.
Προγραμματιζόμενη Ημερομηνία: Ιούλιος 2004
Διοργάνωση Επιστημονικού Συμποσίου στη Λευκωσία:
«Ανατομία και στρατηγικές άρσης των αστικών διαχωρισμών στην Κύπρο»
Το διήμερο συμπόσιο με τίτλο εργασίας «Ανατομία και στρατηγικές άρσης των
αστικών διαχωρισμών», είναι η πρώτη από μία σειρά διεθνών εκδηλώσεων που
εξετάζουν τα φαινόμενα των αστικών και γεωπολιτικών μετασχηματισμών της
σύγχρονης Κύπρου.

Σήμερα βρισκόμαστε ενώπιον ριζικών γεωπολιτικών αλλαγών σχετικών με την
φυσιογνωμία της Κύπρου. Υπό το πρίσμα των αλλαγών ένα από τα κεντρικά θέματα
αναδεικνύεται η έως σήμερα συνθήκη του βίαιου διαχωρισμού της Κύπρου και οι
εκτεταμένες χωρικές και περιβαλλοντικές της επιπτώσεις.
Τα εν εξελίξει γεγονότα, η πιθανή άρση αυτή της συνθήκης και η
προγραμματισμένη ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα οδηγήσει σε
μετασχηματισμό των περιοχών που χαρακτηρίζονται από εγκατάλειψη, κενά,
στρατιωτική παρουσία, αδράνειες, πολεοδομικά ρήγματα, μετακινήσεις
πληθυσμών, παύσεις και απουσίες, όπως για παράδειγμα η γραμμή Αττίλα, η
Πράσινη Γραμμή στη Λευκωσία, η Αμμόχωστος και το Βαρώσι.

Αντίστοιχες ιστορικές περιπτώσεις, όπως το τείχος του Βερολίνου και οι
στρατηγικές ενοποίησης της πόλης, ή το «τείχος της ντροπής» στα Ισραηλινό -
Παλαιστινιακά εδάφη, απασχολούν πολλούς μελετητές αρχιτέκτονες παγκοσμίως.
Μία αντίστοιχη, σύγχρονη προσέγγιση στο θέμα της Κύπρου
περιλαμβάνει τρόπους σκέψης και σχεδιασμού για τα μεταβαλλόμενα όρια, την
ανασύσταση του αστικού και περιβαλλοντικού ιστού, τις μεταβάσεις και τις
συσχετίσεις μεταξύ διαφόρων περιοχών (πολιτιστικών, πολιτικών, κοινωνικών,
νοητικών, γεωγραφικών), που διαμορφώνουν το φυσικό, το τεχνητό, το κοινωνικό
και το γεωπολιτικό τοπίο.
Σε αυτό το πλαίσιο θα πραγματοποιηθεί μία σειρά εισηγήσεων από αρχιτέκτονες,
πολεοδόμους, ειδικούς επιστήμονες άλλων τομέων και κλάδων (κοινωνιολόγους,
ανθρωπολόγους, οικονομολόγους, καλλιτέχνες), οι οποίοι θα εμβαθύνουν και θα
καταγράψουν σε αυτή τη φάση τα σχετικά φαινόμενα.
Στα πλαίσια του συμποσίου θα συζητηθεί η διοργάνωση διεθνούς εργαστηρίου σε
συνεργασία με την ομάδα Multiplicity, του ερευνητικού προγράμματος
«Border-device(s)», στην οποία συμμετέχουν το Πανεπιστήμιο της Βενετίας και
η Domus Academy του Μιλάνου.
Διοργάνωση: Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου, Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου,
ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ.
Προγραμματιζόμενη Ημερομηνία: Ιούλιος 2004


Αρχή σελίδας