Οικονομική προσφορά για έργα για τις ανάγκες της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.»

 

Α.Π. 31888, Αθήνα 14 Απριλίου 2004

Προς
Την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
6ο χλμ Θεσσαλονίκης – Θέρμης
Τ.Θ. 30
57001 ΘΕΡΜΗ

Κοινοποίηση :
α) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε, 10191 Παπάγου
β) ΥΠΕΧΩΔΕ, Αμαλιάδος 17, 11523 Αθήνα
γ) Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ, Καρ. Σερβίας 4, 10562 Αθήνα

Θέμα : Οικονομική προσφορά για έργα για τις ανάγκες της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.»

Πληροφορηθήκαμε από ενδιαφερόμενους μελετητές ότι κατά την διακήρυξη «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ – ΟΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ, ΣΗΡΑΓΓΩΝ, ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΩΝ, ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ – ΑΝΑΨΥΧΗΣ, ΔΙΟΔΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» (ΚΥΡΙΟΥ ΑΞΟΝΑ, ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ, ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ), πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να έχουν εκπονήσει την τελευταία τριετία τουλάχιστον μία οριστική μελέτη εγκατάστασης – εξυπηρέτησης αυτοκινητοδρόμων!

Ο τρόπος διατύπωσης και η απαίτηση για συνήθη κτίρια απλής λειτουργίας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για διάταξη που αποκλείει το αρχιτεκτονικό δυναμικό, πιθανότατα φωτογραφική και ευνοεί μόνο ήδη συνεργαζόμενους με την εταιρεία σας.

 

Για το Διοικ. Συμβούλιο


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Τ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Θ. ΠΑΠΠΑΣ


Αρχή σελίδας