Αναστολή του Νόμου 3164/2003

 

Α.Π. 31874 Αθήνα 7 Απριλίου 2004

Προς
Τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ
κ. Γ.Σουφλιά
Αμαλιάδος 17
11523 Αθήνα

Τον Υφυπουργό ΥΠΕΧΩΔΕ
Κ. Θ.Ξανθόπουλο
Χαρ.Τρικούπη
Αθήνα

Κοινοποίηση: 1) ΤΕΕ, Καρ.Σερβίας 4, 10562 Αθήνα
2) Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ


Θέμα: Αναστολή του Νόμου 3164/2003

Σε συνέχεια της από 24.3.2004 συνάντησής μας, επανερχόμαστε έχοντας υπόψη τις προγραμματικές ανακοινώσεις στη Βουλή, από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ, και ζητάμε την αναστολή του Ν.3164/2003, ώστε να αντιμετωπιστούν άμεσα τα νομικά κενά στην προκήρυξη νέων μελετών και στα προβλήματα που δημιουργούνται.

Η αναστολή έναρξης ισχύος του Ν. 3164/2003, για ένα εύλογο χρονικό διάστημα, θα δώσει την ευχέρεια κατάθεσης των απόψεων όλων των φορέων των μηχανικών για όλο το πλέγμα διαμόρφωσης του Θεσμικού Πλαισίου για την παραγωγή του δομημένου περιβάλλοντος.

Για το Διοικ. Συμβούλιο


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Τ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Θ. ΠΑΠΠΑΣ


Αρχή σελίδας