Προηγούμενη σελίδα

10η Γενική Συνέλευση 15-17 Ιανουαρίου 2004
στο Μαρόκο

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Οι αντιπροσωπείες από τις Μεσογειακές χώρες συναντήθηκαν στην Μεκνές, του Μαρόκου μεταξύ 15-17 Ιανουαρίου, για την 10η Γενική Συνέλευση. Η Συνέλευση αυτή, συνέπεσε με την 10η επέτειο της ίδρυσης αυτού του οργανισμού στο Ραμπάτ από το Μαρόκο, την Ελλάδα, την Τυνησία, την Αλγερία, την Ισπανία, την Μάλτα, την Μαυριτανία και την Πορτογαλία με σκοπό να ενώσει τους αρχιτέκτονες της Μεσογείου.

Από τότε η οργάνωσή μας μεγάλωσε και περιλαμβάνει την πλειονότητα των Μεσογειακών χωρών. Παρόλα τα προβλήματα της ελεύθερης μετακίνησης η 10η αυτή επέτειος απέδειξε ότι ο διάλογος μπορεί να καταργήσει τα σύνορα. Οι επικοινωνίες με αντικείμενο την τελική ένταξη χωρών που βρίσκονται γύρω από την Μεσόγειο έχουν ήδη γίνει.

Η UMAR θέλει να ευχαριστήσει τον Εθνικό Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Μαρόκου, το Νότιο κέντρο του τοπικού Συμβουλίου της Μεκνές, την πόλη φιλοξενίας και όλα τα τοπικά συμβούλια που συμμετείχαν ενεργά στην οργάνωσή της.

Η 10η Γενική Συνέλευση συνέπεσε με ένα χαρούμενο γεγονός αυτό της 14ης Ιανουαρίου, την Ημέρα του Αρχιτέκτονα στο Μαρόκο. Αυτή η συνάντηση προσέφερε την ευκαιρία στο Εθνικό Συμβούλιο, να δώσει έμφαση στα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Αρχιτέκτονες στο Μαρόκο σε θέματα άσκησης, πολεοδομικής παρέμβασης και τις δυσκολίες στο πρόσωπο της παγκοσμιοποίησης.

Εν κατακλείδι συμπίπτει τελικά και με την επιτυχημένη πραγματοποίηση της ιδρυτικής Συνέλευσης της ASYAMED η οποία θα επιτρέψει την επέκταση της περιοχής επίδρασης των αρχών και του οράματος σε σπουδαστές και νέους αρχιτέκτονες.

Αφού ακούστηκαν τα προγράμματα δράσης από τις αντίστοιχες ομάδες εργασίας, έτσι ώστε να οριστικοποιηθεί το πρόγραμμα δράσης του 2004, με το θέμα «caravanserai», με την ανθρωπιστική και αρχιτεκτονική του επίπτωση, η Γ.Σ. υιοθέτησε μια νέα έκδοση του Καταστατικού του Συλλόγου, το οποίο θα επιτρέπει στην UMAR να έχει μια πιο ενεργή συμμετοχή στις διεθνείς συζητήσεις.

Στην επερχόμενη πρόκληση μιας παγκόσμιας οικονομίας, η UMAR θέλει να επαναδιαβεβαιώσει τις αξίες οι οποίες έρχονται από την βάση της γνώσης: την ελεύθερη διακίνηση των ανθρώπων και των αγαθών, μέσα στο γενικό ευρύτερο πλαίσιο του σεβασμού για την ποικιλομορφία της Μεσογειακής Αρχιτεκτονικής.

Η UMAR θα συνεχίσει να προωθεί την Μεσογειακή αντίληψη σαν βασικό σκοπό, αφήνοντας την γένεση ή γενεσιουργία νέων προσεγγίσεων και πρωτοβουλιών στην Μεσογειακή Αρχιτεκτονική η οποία μπορεί να είναι μόνο δημοσίου ενδιαφέροντος και για όφελος του ανθρώπου.

Όλες αυτές οι πρωτοβουλίες θα κινούνται σε ένα πλαίσιο αμοιβαίου σεβασμού, επιτρέποντας μια εποικοδομητική συνεργασία και σύμπραξη χωρίς διάκριση προέλευσης, εθνικότητας και θρησκείας.


ΜΕΚΝΕΣ, ΜΑΡΟΚΟ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2004


Αρχή σελίδας