Συνάντηση με Υφυπουργό ΠΕΧΩΔΕ - Θέσεις – προτάσεις ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων

 

Α.Π. 31820, Αθήνα 24 Μαρτίου 2004

Π ρ ο ς
Τον Υφυπουργό ΠΕΧΩΔΕ
κ. Θ. Ξανθόπουλο
Αθήνα

Θέμα: Θέσεις – προτάσεις ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων

Κύριε Υπουργέ,

Με αφορμή τη σημερινή συνάντησή μας, σας υποβάλλουμε φάκελο στον οποίο περιέχονται οι θέσεις, οι προτάσεις και οι παρεμβάσεις του Συλλόγου μας για τα παρακάτω θέματα:

  • Αρχές και κατευθύνσεις για τη διαμόρφωση νέου Θεσμικού Πλαισίου στην παραγωγή δομημένου περιβάλλοντος
  • Ο ρόλος και η αξιολόγηση της αρχιτεκτονικής μελέτης
  • Σχέδιο Π.Δ. «Μητρώα Μελετητών και Εταιρειών Μελετών, ανάθεση και εκτέλεση μελετών και συναφών υπηρεσιών»
  • Πλαίσιο Θέσεων για τα Πολεοδομικά Γραφεία
  • Δελτίο Τύπου σχετικά με το νόμο 3212/31.12.2003
  • Συγκρότημα προσφυγικών κατοικιών στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας
  • Μητροπολιτικό Πάρκο στο Γουδί και το γήπεδο του Παναθηναϊκού
  • Μητροπολιτικό Πάρκο και πολεοδομική ανάπτυξη Ελληνικού
  • Χαρακτηρισμός των κτιριακών έργων του ΕΟΤ ως διατηρητέων

 

Για το Διοικ. Συμβούλιο


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Τ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Θ. ΠΑΠΠΑΣ

 

Συνημμένα: Φάκελλος


Αρχή σελίδας