Συνεργασία ΥΠΕΧΩΔΕ και ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων

 

Α.Π. 31792, Αθήνα 18 Μαρτίου 2004

Προς
Τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ
κ. Γ. Σουφλιά
Αμαλιάδος 17
11523 ΑΘΗΝΑ

Θέμα : Συνεργασία ΥΠΕΧΩΔΕ και ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων

Κύριε Υπουργέ,

Εκ μέρους του ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων εκφράζουμε τις ευχές μας για επιτυχία στο έργο σας και σας ζητάμε να ορίσετε μία συνάντηση για να σας εκθέσουμε τις θέσεις – προτάσεις μας για τα θέματα αρχιτεκτονικής, μελετών και κατασκευών.

Με εκτίμηση,

Για το Διοικ. Συμβούλιο


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Τ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ


Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Θ. ΠΑΠΠΑΣ

 

Αρχή σελίδας