Συνεργασία ΥΠΠΟ –και ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων


Α.Π. 31790, Αθήνα 18 Μαρτίου 2004

Προς
Την Αναπλ. Υπουργό Πολιτισμού
κ. Φάνη Πετραλιά
Μπουμπουλίνας 20-22
10682 ΑΘΗΝΑ

Θέμα : Συνεργασία ΥΠΠΟ και ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων

Σχετ. : Το αριθ.πρωτ. 30205/22.4.2003 έγγραφό μας

Κυρία Υπουργέ,

Εκ μέρους του ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων εκφράζουμε τις ευχές μας για επιτυχία στο έργο σας.

Ο Πολιτισμός σε όλες του τις εκφράσεις και ειδικότερα η ανάδειξη της Αρχιτεκτονικής, ως πολιτιστικής αξίας με συνεκτικό και διαχρονικό τρόπο, ενδιαφέρει άμεσα την Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων.

Το Δ.Σ. συνεργάζεται με το Υπουργείο Πολιτισμού και έχει υποβάλλει πολλές προτάσεις και μέσα από το Δίκτυο Αρχιτεκτονικής. Τελευταία έχει υποβληθεί πρόταση στην Δ/νση Εικαστικών Τεχνών, για την ανάληψη της διοργάνωσης της 9ης Biennale της Βενετίας.

Για όλα τα θέματα που συνιστούν ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο, είμαστε έτοιμοι και πρόθυμοι να ανταλλάξουμε απόψεις. Έτσι σας παρακαλούμε να ορίσετε μία συνάντηση για να σας εκθέσουμε τις θέσεις – προτάσεις μας εκ μέρους των Ελλήνων Αρχιτεκτόνων.

Με εκτίμηση,

Για το Διοικ. Συμβούλιο


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Τ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ


Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Θ. ΠΑΠΠΑΣ

 

Συνημμένα : 2

 

Αρχή σελίδας