Διοργάνωση 9ης Biennale Αρχιτεκτονικής στη Βενετία

 

Α.Π. 31778, Αθήνα 19 Μαρτίου 2004

Π ρ ο ς
Το Υπουργείο Πολιτισμού
Γεν. Δ/νση Σύγχρονου Πολιτισμού
Δ/νση Εικαστικών Τεχνών
Τμήμα Προώθησης Σύγχρονης Τέχνης
Ρεθύμνου 1
10682 Αθήνα

Θέμα: Διοργάνωση 9ης Biennale Αρχιτεκτονικής στη Βενετία

Σε απάντηση του από 16.3.2004 εγγράφου σας, εκτός του μεγάλου ενδιαφέροντος που έχουμε ως ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων για την ελληνική συμμετοχή, σας στέλνουμε την πρόταση της Ομάδας Εργασίας (Αριστείδης Αντονάς, Ζάφος Ξαγοράρης, Χαρίκλεια Χάρη, Φίλιππος Ωραιόπουλος) που κατατέθηκε στα πλαίσια της λειτουργίας του Συλλόγου μας.

Για το Διοικ. Συμβούλιο


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Τ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ


Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Θ. ΠΑΠΠΑΣ

Συνημμένα: 1

 

Αρχή σελίδας