Διοργάνωση 9ης Biennale Αρχιτεκτονικής στην Βενετία

 

Α.Π. 31771, Αθήνα 15 Μαρτίου 2004

Προς
Τον Υπουργό Πολιτισμού
κ. Κώστα Καραμανλή
Μπουμπουλίνας 20-22
10682 ΑΘΗΝΑ

Θέμα : Διοργάνωση 9ης Biennale Αρχιτεκτονικής στην Βενετία

Με το έγγραφό μας με αριθ. πρωτοκόλλου 30205/22.4.2003 και στα πλαίσια μιας σταθερής συνεργασίας υποβάλλαμε την πρόταση – μεταξύ των άλλων – της διοργάνωσης της 9ης Biennale από τον ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων.

Με την επιστολή αυτή υποβάλλουμε το ενδιαφέρον μας για την ανάληψη της ευθύνης της διοργάνωσης και σας γνωρίζουμε ότι ειδικές Ομάδες Εργασίας του Συλλόγου έχουν ήδη επεξεργαστεί προτάσεις που αναφέρονται στο θέμα που έχει ανακοινώσει ο Επιμελητής κύριος Kurt Foster.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε συνεργασία.

Για το Διοικ. Συμβούλιο


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Τ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Θ. ΠΑΠΠΑΣ


Αρχή σελίδας