Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Κύμης

 

Α.Π. 31743, Αθήνα 10 Μαρτίου 2004

Προς
Τον Δήμο Κύμης
Ι.Βάχλα 14
34003 ΚΥΜΗ Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ

Θέμα : Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Κύμης

Πληροφορηθήκαμε από μέλη του Συλλόγου μας ότι για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την «Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Κύμης» ζητάτε 50 ευρώ για τη χορήγηση των συμβατικών τευχών.

Επειδή κάθε καταβολή χρημάτων είναι αντίθετη από τον νόμο για μελέτες και προφανώς συγχέεται με τέτοια υποχρέωση με τα έργα, παρακαλούμε να χορηγηθούν τα στοιχεία δωρεάν.

 

Για το Διοικ. Συμβούλιο


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Τ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Θ. ΠΑΠΠΑΣ


Αρχή σελίδας