Πρόσκληση μελετητών για τη μελέτη Γ.Π.Σ. των Δήμων

 

Α.Π. 31726, Αθήνα 9 Μαρτίου 2004

Προς
Τους Δήμους
Ανατολικού Ολύμπου
Τορώνης
Μουδανιών
Γουμένισσας
Κερκίνης
Πλατέος
Δοϊράνης
Γαλλικού
Αρτέμιδος

Κοινοποίηση: ΥΠΕΧΩΔΕ (ΓΕΜ), Ιπποκράτους 196, Αθήνα

Θέμα : Δημοσίευση στο τεύχος 2285/1.3.2004 πρόσκληση μελετητών για ανάληψη εκπόνησης της Μελέτης του Σχεδίου χωρικής και οικιστικής οργάνωσης ανοικτής πόλης (ΣΧΟΟΑΠ)

Σχετ.: Α) Απόφαση 9572/1845/2000 (ΦΕΚ 209/Δ/7.4.2000).

Τεχνικές προδιαγραφές και αμοιβές μηχανικών

Β) Απόφαση 16374/3696/1998 (ΦΕΚ 723/Β/15.7.1998).

Προδιαγραφές για την εκπόνηση γεωλογικής καταλληλότητας κλπ.

Σχετικά με την πιο πάνω δημοσίευση σας γνωρίζουμε ότι οι αμοιβές των αρχιτεκτόνων και μηχανικών και γεωλόγων προσδιορίζονται από τις πιο πάνω Υπουργικές αποφάσεις και δεν μπορούν να μειωθούν από την απαίτηση ειδικών συνεργατών των οποίων η αμοιβή τους δεν μπορεί να βαρύνει τoν γενικό μελετητή, όπως προδιαγράφετε στη διακήρυξη.

Επίσης το ΣΧΟΟΑΠ από τις προδιαγραφές του, αποτελεί αντικείμενο όχι μόνο κατηγορίας 1 αποκλειστικά, αλλά διαζευκτικά και κατηγορίας 2. Δεν προβλέπονται από τον νόμο κατανομή της αμοιβής 60% στο πτυχίο χωροταξικών και 40% στο πτυχίο των πολεοδομικών, όπως μπορείτε να συμβουλευτείτε πολλές δημοσιεύσεις στο τεύχος του ΤΕΕ ή μπορούμε να σας στείλουμε εφ’ όσον το θελήσετε.

Με τη βεβαιότητα ότι συμβάλλουμε και για το συμφέρον του Δήμου όταν εφαρμόζει τις κείμενες διατάξεις, γι’ αυτό και παρακαλούμε να προβείτε σε ορθή επανάληψη της διακήρυξης.

Σε αντίθετη περίπτωση η παρούσα αποτελεί εμπρόθεσμη ένσταση κατά της διακήρυξης και κοινοποιείται σύμφωνα με τον ν.716/77 προς την ΓΕΜ.

 

Για το Διοικ. Συμβούλιο


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Τ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Θ. ΠΑΠΠΑΣ


Αρχή σελίδας