Λειτουργία ΣΧΟΠ Ν. Κυκλάδων

 

Α.Π. 31724, Αθήνα 13 Μαΐου 2004

Προς το
Υπουργείο Αιγαίου
Γραμματεία ΣΧΟΠ
Ν. Κυκλάδων
84100 ΣΥΡΟΣ

Κοινοποίηση:
Υπουργό Αιγαίου
Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Αιγαίου
Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Ν. Κυκλάδων

Θέμα: Λειτουργία ΣΧΟΠ Ν. Κυκλάδων

Σχετ.: α) το αριθ.30795/25.07.2003 έγγραφό μας
β) την αριθ.31452/12.01.2004 αίτηση του συν. Γ. Κατραμαδάκη
γ) το αριθ. 10/2.03.2004 έγγραφό σας

Σε συνέχεια του (α) σχετικού εγγράφου μας, το οποίο είχαμε απευθύνει στο Υπουργείο Αιγαίου και σε απάντηση του (γ) σχετικού εγγράφου σας, με το οποίο μας κοινοποιήθηκε φωτοαντίγραφο του με αριθ. 3 πρακτικού της από 26.02.2004 140ης συνεδρίασης του ΣΧΟΠ Ν. Κυκλάδων, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

    1. Επί των παρατηρήσεων που είχαμε επισημάνει με το (α) σχετικό έγγραφό μας δεν δόθηκαν απαντήσεις ως οφείλατε αλλά αγνοήθηκαν παντελώς.
    2. Η γνωμοδότηση της 140ης Συνεδρίασης είναι πλήρως αναιτιολόγητη, γενικόλογη, εκτός του θέματος που είχε το ΣΧΟΠ, με αποτέλεσμα να προξενεί κατάπληξη αυτή η αδιέξοδη κατάσταση η οποία συνεχίζεται πλέον του ενός (1) έτους εις βάρος του συναδέλφου μας Γιάννη Κατραμαδάκη και κατ’ επέκταση των πελατών του.

Το Δ.Σ. του ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων θεωρεί ότι ο ρόλος της ΕΠΑΕ, με τις ορθές και πλήρως αιτιολογημένες γνωμοδοτήσεις, είναι να συμβάλει στην ανάδειξη της αρχιτεκτονικής φυσιογνωμίας όχι μόνο της Σύρου αλλά και κάθε νησιού και όχι με τις αποφάσεις της να οξύνει και να μην επιλύει τα θέματα που τίθενται στην κρίση της.

 

Για το Διοικ. Συμβούλιο


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Τ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Θ. ΠΑΠΠΑΣ


Αρχή σελίδας