Καταβολή χρημάτων για τη χορήγηση τευχών προμελέτης και μελέτης έργων

 

Α.Π. 31674, Αθήνα 25 Φεβρουαρίου 2004

Προς
Τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας
Σολωμού 60
104 32 ΑΘΗΝΑ

Θέμα : Προμελέτη και Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων, Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας, Μελέτη Κυκλοφοριακού Κόμβου Διέλευσης και Εισόδου, συμπληρωματική τοπογράφηση στους οικισμούς.

[ΠΑΤΡΑ (ΑΓ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ), ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ, ΛΟΥΡΟΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ (Ν.ΑΛΙΚ.)]

Πληροφορηθήκαμε από μέλη του Συλλόγου μας ότι για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την «Προμελέτη και Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων, Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας, Μελέτη Κυκλοφοριακού Κόμβου Διέλευσης και Εισόδου, συμπληρωματική τοπογράφηση στους οικισμούς, με την επωνυμία Πάτρα (Αγ. Βασίλειος), Μεσολόγγι, Λούρος, Ηράκλειο (ν.Αλικ.)» ζητάτε 30 ευρώ για τη χορήγηση των συμβατικών τευχών και συμπληρωματικών εγγράφων για το έργο.

Επειδή κάθε καταβολή χρημάτων είναι αντίθετη από τον νόμο για μελέτες και προφανώς συγχέεται με τέτοια υποχρέωση με τα έργα, παρακαλούμε να χορηγηθούν τα στοιχεία δωρεάν.

 

Για το Διοικ. Συμβούλιο


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Τ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Θ. ΠΑΠΠΑΣ


Αρχή σελίδας