Ξενία Ηρακλείου (εντός πόλεως)

 

Α.Π. 31649, Αθήνα 20 Φεβρουαρίου 2004

Προς
Τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Νομού Ηρακλείου.
Ρ. Χούρδου 4
71201 ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Θέμα: Ξενία Ηρακλείου (εντός πόλεως)

Επανερχόμενοι στο υπ’ αριθμ. 30519/4.6.2003 συνημμένο έγγραφό μας σχετικά με το ζήτημα της προστασίας και ανάδειξης του Ξενία Ηρακλείου και δεδομένου ότι ο Δήμος Ηρακλείου έχει αρχίσει ήδη την κατεδάφισή του, ζητάμε τη συνεργασία σας προκειμένου να προχωρήσουμε άμεσα σε ασφαλιστικά μέτρα με στόχο τη διατήρηση του κτιρίου σύμφωνα και με τους όρους παραχώρησής του από τα Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα στον Δήμο, οι οποίοι δεν επιτρέπουν την κατεδάφισή του.

 

Για το Διοικ. Συμβούλιο


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Τ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ


Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Θ. ΠΑΠΠΑΣ

 

Αρχή σελίδας