Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου

 

Α.Π. 31588, Αθήνα 6 Φεβρουαρίου 2004

Προς
Τον Δήμαρχο Ηρακλείου
κ. Γ. Κουράκη
Αγ. Τίτου 1
71202 Ηράκλειο

Κοινοποίηση :
1) Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου
2) Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Τουριστικής Ανάπτυξης (ΔΕΠΤΑΗ), Ανδρόγεω 4, 71201 Ηράκλειο
3) TΕΕ, Καρ.Σερβίας 4, 10562 Αθήνα
4) TEE - Τμήμα Ανατολικής Κρήτης
5) Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ

Θέμα: Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου

Πρόσφατα δημοσιεύθηκε στο Ε.Δ. του Τ.Ε.Ε. (19.1.04) επιστολή των συναδέλφων Τ. Μπίρη και Π. Κόκκορη, μελετητών του Πολιτιστικού Κέντρου Ηρακλείου. Σ' αυτήν, ασκείται εύστοχη κριτική (τύποις και ουσία) στο ενδεχόμενο η επιστημονική τους εργασία, δηλαδή η αρχιτεκτονική τους μελέτη - με κατοχυρωμένη την πνευματική της πατρότητα και αναγνωρισμένο το κύρος της ως προϊόντος Α' Βραβείου Πανελλήνιου Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού, εκπονημένη όχι μόνο σε στάδιο πλήρους μελέτης αλλά και αποτέλεσμα μεταγενέστερων περαιτέρω επεξεργασιών δι΄ αναθέσεως από πλευράς Δήμου Ηρακλείου στους ίδιους πάντα μελετητές, όλα αυτά στο χρονικό διάστημα από το 1984 μέχρι σήμερα - να αλλάξει χέρια και να παραδοθεί μέσω πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε τρίτους μελετητές αρχιτέκτονες. Για να επεξεργασθούν αυτοί, και όχι οι αρχικοί και κατοχυρωμένοι μελετητές λεπτά ζητήματα επικαιροποίησης και πιθανών αλλαγών σε ουσιαστικά ζητήματα της υφιστάμενης μελέτης.

Και αντί άλλης εξέλιξης έκπληκτοι διαβάσαμε στο Ε.Δ. της 26.1.04 την δημοσίευση από την ΔΕΠΤΑΗ ακριβώς μιας τέτοιας πρόσκλησης εκδήλωσηςενδιαφέροντος.

Η ενέργεια αυτή προδίδει ανεπίτρεπτη νοοτροπία Δημόσιου Φορέα που

• Προσβάλλει κάθε έννοια επιστημονικής δεοντολογίας

• Θίγει τα πνευματικά δικαιώματα των μελετητών του έργου

• Προσβάλλει κάθε έννοια ουσιαστικής αξιοκρατίας καθόσον πρόκειται όχι για ανάθεση ρουτίνας αλλά για αλλότρια επέμβαση σε προβεβλημένο και αναγνωρισμένο αρχιτεκτονικό έργο υψηλού επιπέδου

• Αντίκειται στο χρηστό πνεύμα οικονομίας καθόσον παρακάμπτει την νόμιμη δυνατότητα διαπραγμάτευσης με τους αρχικούς μελετητές, προκρίνοντας την εξ ορισμού δαπανηρότερη διαδικασία της εκδήλωσης ενδιαφέροντος, και τέλος

• Προσβάλλει συνολικά τον θεσμό και τις περιεχόμενες αξίες των Πανελλήνιων Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών.

Όπως και σε άλλες περιπτώσεις καταστρατήγησης του σημαντικότατου αυτού θεσμού όπου αντέδρασε ακαριαία, έτσι και τώρα ο ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων δεν δέχεται ότι με το πρόσχημα της νομιμοφανούς διαδικασίας (πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος) μπορεί να συγκαλυφθεί μια τέτοια αδόκιμη μεταχείριση κατά ποιοτικού αρχιτεκτονικού έργου, προϊόντος του θεσμού αυτού, καθώς και ο αδικαιολόγητος παραμερισμός των συναδέλφων που το εξεπόνησαν δηλαδή η στέρηση του κατοχυρωμένου πνευματικού δικαιώματός τους να είναι οι μόνοι κατάλληλοι για την οποιαδήποτε επέμβαση σε αυτό.

Ο Σύλλογός μας θα παρακολουθήσει στενά την εξέλιξη της υπόθεσης συμπαριστάμενος στους συναδέλφους μελετητές. Στα πλαίσια αυτά, στηλιτεύει την άστοχη επιλογή της ΔΕΠΤΑΗ και ζητά την επανόρθωσή της, δηλαδή την άμεση ανάκληση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την αποκατάσταση της αδικαιολόγητα διακοπείσας μακρόχρονης συνεργασίας με τους αρχικούς μελετητές.

 

Για το Διοικ. Συμβούλιο


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Τ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ


Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Θ. ΠΑΠΠΑΣ

 

Αρχή σελίδας