Χαρακτηρισμός ή μη ως μνημείου του κτιρίου του 7ου Δημοτικού Σχολείου Βύρωνα, στην οδό Σωκίων 38, στο Δήμο Βύρωνα Ν. Αττικής

 

Α.Π. 31583, Αθήνα 6 Φεβρουαρίου 2004

Προς
Το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων
Πλατεία Καρύτση 10
10186 ΑΘΗΝΑ

Θέμα: Χαρακτηρισμός ή μη ως μνημείου του κτιρίου του 7ου Δημοτικού Σχολείου Βύρωνα, στην οδό Σωκίων 38, στο Δήμο Βύρωνα Ν. Αττικής.

Σχετ.: Το ΥΠΠΟ/ΔΙΝΕΣΑΚ/Β/158/7141/27.1.2004 έγγραφό σας.

Σχετικά με το παραπάνω έγγραφό σας, σας γνωρίζουμε ότι επιθυμούμε να παραστεί εκπρόσωπος του Συλλόγου μας στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων για το παραπάνω θέμα.

 

Για το Διοικ. Συμβούλιο


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Τ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ


Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Θ. ΠΑΠΠΑΣ

 

Αρχή σελίδας