Πολεοδομικά Γραφεία

 

Α.Π. 31527, Αθήνα 28 Ιανουαρίου 2004

Π ρ ο ς
Τον Γενικό Γραμματέα ΥΠΕΧΩΔΕ
κ. Στ. Καμπέλη
Αθήνα

Θέμα: Πολεοδομικά Γραφεία

Κύριε Γενικέ,

Μετά από μεγάλη προσπάθεια και συνεχείς επαφές με το ΥΠΕΧΩΔΕ διαπιστώσαμε ότι δεν υπάρχει φορέας που να γνωρίζει με ακρίβεια πόσα, ποια Πολεοδομικά Γραφεία λειτουργούν σε όλη τη χώρα, τι προσωπικό διαθέτουν ανά κλάδο και πόσο πληθυσμό εξυπηρετούν.

Απευθύνουμε σε σας, ως εποπτεύουσα αρχή, τα παραπάνω ερωτήματα και σας παρακαλούμε να μας ενημερώσετε σχετικά δεδομένου ότι κάνουμε μια στατιστική μελέτη και έρευνα για το θέμα.

 

Για το Διοικ. Συμβούλιο


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Τ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Θ. ΠΑΠΠΑΣ


Αρχή σελίδας