Η ανάπλαση του Ελληνικού, ο διαγωνισμός και το Μητροπολιτικό Πάρκο

 

Α.Π. 31508, Αθήνα 6 Φεβρουαρίου 2004

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η ανάπλαση του Ελληνικού, ο διαγωνισμός και το Μητροπολιτικό Πάρκο

Το Δ.Σ. του ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων έχει με σαφήνεια επισημάνει, με έγγραφό του από τις 18.12.2003, πως ο βασικός προσανατολισμός της «αξιοποίησης» με την οικοδόμηση χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων κατοικιών και άλλων κτιρίων, αφενός αλλοιώνουν την πρόθεση για δημιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου και αφετέρου δίδουν προτεραιότητα στην ιδιωτική οικοδόμηση χωρίς ουσιαστική αντιστάθμιση σε ουσιαστικές παροχές. Με αυτά τα δεδομένα και τα στοιχεία της προκήρυξης «…δεν μπορεί να τελεσφορήσει τέτοιος διαγωνισμός» και δεν θα είναι χρήσιμος για το μέλλον της Μητροπολιτικής περιοχής της Αθήνας.

Ο ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ επισημαίνει πως δεν υφίστανται συντεταγμένες για τις πολεοδομικές προτεραιότητες τις Μητροπολιτικής περιοχής και επιπλέον με την επιδιωκόμενη υπερδόμηση παγιδεύεται η όποια έννοια του Μητροπολιτικού Πάρκου.

Το θέμα της διαφύλαξης των τελευταίων δημόσιων χώρων προς όφελος του δημόσιου συμφέροντος και των μελλοντικών γενεών (Γουδί – Ελληνικό κλπ.) έχει καταστεί επιτακτική ανάγκη και πρέπει να γίνει χωρίς αντιφατικούς και αποσπασματικούς σχεδιασμούς και χωροθετήσεις, μέσω μιας συγκροτημένης πολιτικής.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη δημιουργία ενός Μητροπολιτικού Πάρκου, αφίστανται από τις επιδιώξεις αυτού του διαγωνισμού. Για τους λόγους αυτούς το Δ.Σ. αποφάσισε τη μη συμμετοχή του με εκπρόσωπο στην Επιτροπή Κρίσης, θεωρώντας ότι το όποιο αποτέλεσμα – με αυτά τα δεδομένα – δεν μπορεί να αποτελέσει πρόκριμα για τις τελικές επιλογές. Επομένως η συμμετοχή σε επεξεργασίες και προτάσεις εξουδετερώνεται από τους στόχους και τη διακήρυξη που συνοψίζεται στην επιδίωξη «ΕΙΔΑΝ ΜΠΕΤΟΝ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΝ».

 

Για το Διοικ. Συμβούλιο


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Τ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ


Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Θ. ΠΑΠΠΑΣ

 

Αρχή σελίδας