Αναγνώριση διπλωμάτων αρχιτεκτονικής χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

Α.Π. 31493, Αθήνα 22 Ιανουαρίου 2004

Π ρ ο ς
Το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.
Λεωφ. Μεσογείων 223
11525 Αθήνα

Θέμα: Αναγνώριση διπλωμάτων αρχιτεκτονικής χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης

Μετά από σχετικό ερώτημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το οποίο σας επισυνάπτουμε, παρακαλούμε να μας πληροφορήσετε για τη διαδικασία αναγνώρισης διπλωμάτων αρχιτεκτονικής που έχουν αποκτηθεί σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν οι υποψήφιοι θα εξεταστούν και σε ποια θέματα, αν εξετάζονται στη γλώσσα, τυχόν διμερείς συμφωνίες και με ποιες χώρες καθώς επίσης αν υπάρχει διαφορά στη διαδικασία αναγνώρισης των παραπάνω διπλωμάτων μεταξύ Ελλήνων και πολιτών από χώρες εκτός Ε.Ε.

Παρακαλούμε να έχουμε την απάντησή σας το συντομότερο δυνατόν δεδομένου ότι το χρονικό όριο από την Ε.Ε. είναι πολύ περιορισμένο (26.1.2004)

 

Για το Διοικ. Συμβούλιο


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Τ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Θ. ΠΑΠΠΑΣ


Αρχή σελίδας