Πραγματοποίηση έρευνας και παροχή στοιχείων

 

Α.Π. 31485, Αθήνα 20 Ιανουαρίου 2004

Προς
Τον ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Διεύθυνση Προβολής και Διαφήμισης
Τσόχα 7
11521 Αθήνα

Υπόψη : κ. Ρένας Φραγκιαδάκη
Κοινοποίηση: κ. Χαλδαίο

Θέμα: Πραγματοποίηση έρευνας και παροχή στοιχείων

Αξιότιμοι κύριοι,

Ο ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων πραγματοποιεί έρευνα με σκοπό την έκδοση οδηγού για την αρχιτεκτονική του ΕΟΤ των δεκαετιών ’50 – ’60. Στα πλαίσια αυτά έχει συσταθεί Ο.Ε. με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Γιώργο Τζιρτζιλάκη, Καθ. Πανεπιστημίου Βόλου που πραγματοποιεί την έρευνα.

Σας παρακαλούμε να εγκρίνετε την πρόσβαση στο αρχείο σας και ενδεχομένως την αναπαραγωγή υλικού για τις ανάγκες της έρευνας που στοχεύουν στην ανάδειξη της σύγχρονης πολιτιστικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς. Επίσης παρακαλούμε να μας διαθέσετε προσπέκτους και διαφημιστικά έντυπα των ΞΕΝΙΑ, διαφημίσεις του ΕΟΤ, φωτογραφίες και το Λεύκωμα των Παραδοσιακών Οικισμών που εξέδωσε ο ΕΟΤ.

Με εκτίμηση,

 

Για το Διοικ. Συμβούλιο


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Τ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ


Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Θ. ΠΑΠΠΑΣ

 

Αρχή σελίδας