Επαγγελματικά δικαιώματα αποφοίτων ΤΕΙ

 

Α.Π. 31471, Αθήνα 16 Ιανουαρίου 2004

Π ρ ο ς
Τον Υπουργό Παιδείας
κ. Π. Ευθυμίου
Αθήνα

Θέμα: Επαγγελματικά δικαιώματα αποφοίτων ΤΕΙ

Κύριε Υπουργέ,

Επειδή πληροφορηθήκαμε ότι βρίσκεται στη διαδικασία έκδοσης το Προεδρικό Διάταγμα που αφορά στα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Τμήματος Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων του ΤΕΙ Πάτρας, παρακαλούμε να συμμετέχουμε στον διάλογο πριν την έκδοση του παραπάνω Π.Δ.

 

Για το Διοικ. Συμβούλιο


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Τ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Θ. ΠΑΠΠΑΣ


Αρχή σελίδας