Μητροπολιτικό Πάρκο και πολεοδομική ανάπτυξη Ελληνικού. Διεθνής Διαγωνισμός Ιδεών

 

Α.Π. 31398, Αθήνα 18 Δεκεμβρίου 2003

Προς
1) Τον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΘΗΝΑΣ
Πανόρμου 2
11523 Αθήνα

2) Το ΥΠΕΧΩΔΕ
Αμαλιάδος 17
11523 Αθήνα

Θέμα: Μητροπολιτικό Πάρκο και πολεοδομική ανάπτυξη Ελληνικού.

Διεθνής Διαγωνισμός Ιδεών

Με τη δημοσίευση της διακήρυξης του παραπάνω Διαγωνισμού στο Ε.Δ. του ΤΕΕ (αριθμός 2275/15.12.2003), το Δ.Σ. του ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων συζήτησε το θέμα το οποίο θεωρείται μείζον για ολόκληρη την μητροπολιτική περιοχή της Αθήνας.

Κατ’ αρχήν ο Διεθνής αυτός Διαγωνισμός δεν στηρίζεται, ούτε εκπορεύεται από το ισχύον Θεσμικό Πλαίσιο, Εθνικό είτε Ευρωπαϊκό.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη διενέργειά του αποτελεί η συμμόρφωση με το Πλαίσιο περί Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών.

Ωστόσο το μείζον θέμα είναι ο βασικός προσανατολισμός της «αξιοποίησης» με την οικοδόμηση χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων κατοικιών και άλλων κτιρίων που αφενός αλλοιώνουν την πρόθεση για δημιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου και αφετέρου δίδουν προτεραιότητα στην ιδιωτική οικοδόμηση χωρίς ουσιαστική αντιστάθμιση σε ουσιαστικές παροχές.

Όπως έχει συμβεί σε κρίσιμες περιοχές (Ελαιώνας κλπ), ο προσανατολισμός, οι πολεοδομικές και χωροταξικές προτεραιότητες και επιλογές επιτείνουν το αδιέξοδο για μια μακροπρόθεσμη πολιτική βιώσιμης ανάπτυξης.

Επομένως η εκμετάλλευση των τελευταίων χώρων για το κοινωνικό σύνολο μέσω της οικοδόμησης αποτελεί τον αντίποδα στην οφειλόμενη στόχευση που συνίσταται στην αρχική εξαγγελία της Κυβέρνησης για δημιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου.

Με αυτές τις συνθήκες αλλά και τις προδιαγραφές δεν μπορεί να τελεσφορήσει τέτοιος διαγωνισμός τα στοιχεία του οποίου πρέπει να ανασκευαστούν πλήρως και στο τυπικό και στο ουσιαστικό μέρος, για να είναι χρήσιμος για το μέλλον της μητροπολιτικής περιοχής της Αθήνας.

Το Δ.Σ. του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ προσδοκά ότι θα βρει ανταπόκριση διαφορετικά θα αναγκαστεί να υπερασπιστεί τόσο το Πλαίσιο περί Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών όσο και την ουσία που σχετίζεται με τη διαφύλαξη των τελευταίων δημόσιων χώρων προς όφελος του δημόσιου συμφέροντος και των μελλοντικών γενεών.

 

Για το Διοικ. Συμβούλιο


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Τ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ


Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Θ. ΠΑΠΠΑΣ

 

Αρχή σελίδας