Υλοποίηση μελέτης αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού για την Πλατεία Μοναστηρακίου

 

Α.Π. 31382, Αθήνα 16 Δεκεμβρίου 2003

Π ρ ο ς
Τον Πρόεδρο της Ε.Α.Χ.Α.
κ. Γιάννη Καλαντίδη
Αθήνα

Θέμα: Υλοποίηση μελέτης αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού για την Πλατεία Μοναστηρακίου

Συνάδελφε Πρόεδρε,

Επανερχόμενοι στο με αριθμό 31292/28.11.2003 έγγραφό μας, και μετά από νέα συνάντηση που είχαμε με τους μελετητές, στην οποία επιβεβαιώθηκε εκ νέου η πρόθεσή τους για άρση τόσο της αγωγής τους κατά της ΕΑΧΑ και του Προέδρου της όσο και άρση της προσφυγής στο Πειθαρχικό του ΤΕΕ, ζητάμε από εσάς, να μας απαντήσετε, εάν μετά την άρση των παραπάνω προσφυγών, θα προχωρήσει η υλοποίηση της υπάρχουσας μελέτης του διαγωνισμού.

 

Για το Διοικ. Συμβούλιο


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Τ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ


Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Θ. ΠΑΠΠΑΣ

 

Αρχή σελίδας