Δράσεις για την Αρχιτεκτονική

 

Α.Π. 31366, Αθήνα 11 Δεκεμβρίου 2003

Προς
Το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ
Πρόεδρο κ. Παντελή Λαζαρίδη
Λεωφ. Αθηνών
Πεδίο Αρεως
38334 Βόλος

Θέμα : Δράσεις για την Αρχιτεκτονική

Κύριε Πρόεδρε,

Σας γνωρίζουμε ότι το Δ.Σ. του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ στην 18η συνεδρίασή του (3.12.2003) συζήτησε και υιοθέτησε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσεων για την αρχιτεκτονική και έθεσε καταρχήν το θέμα της οργάνωσης του 11ου Πανελλήνιου Αρχιτεκτονικού Συνεδρίου με βάση τον προβληματισμό και την πρόταση που υποβάλατε στο Δίκτυο Αρχιτεκτονικής.

Σε συνέχεια αυτής της πρότασης, με κατ’ αρχήν θέμα : «Η πόλη και οι εικόνες της», με βάση το διάλογο που αναπτύξαμε και με δεδομένη την επιθυμία μας για μεγαλύτερη επικοινωνία και κοινή δράση της επιστημονικής και επαγγελματικής κοινότητας των αρχιτεκτόνων, σας προτείνουμε:

  • Την οργάνωση του 11ου Πανελλήνιου Αρχιτεκτονικού Συνεδρίου βασισμένο στο θέμα που προτείνατε και με στόχο την πραγματοποίησή του έως την Άνοιξη του 2005.

  • Την περαιτέρω διερεύνηση της θεματικής ενότητας «Η πόλη και οι εικόνες της» και τον εμπλουτισμό του Συνεδρίου με παράλληλες δράσεις (έκθεση, ημερίδες κλπ) που θα επεκτείνουν το διάλογο και τον προβληματισμό αναφορικά με το θέμα.

  • Την επιστημονική στήριξη και τεκμηρίωση της προσπάθειας εκ μέρους σας.

Το Δ.Σ. του ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων θεωρεί πως η υλοποίηση των προτεινόμενων θα διευρύνουν την συνεργασία μας και θα αποτελέσουν σημείο τομής για τα δρώμενα στο χώρο της αρχιτεκτονικής και γι’ αυτό αναμένει τις απόψεις σας.

Συναδελφικά,

 

Για το Διοικ. Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Τ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Θ. ΠΑΠΠΑΣ


Αρχή σελίδας