Ξενία Ηρακλείου

 

Α.Π. 31354, Αθήνα 9 Δεκεμβρίου 2003

Προς
Τον Υπουργό ΥΠΠΟ
κ. Ευάγγελο Βενιζέλο
Μπουμπουλίνας 20
10682 Αθήνα

Τον Δήμαρχο Ηρακλείου Κρήτης
κ. Γιάννη Κουράκη
Αγ. Τίτου 1
71202 Ηράκλειο

Κοινοποίηση:
1. Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Νομού Ηρακλείου.
2. Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε.
3. Ζ΄ Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων Ηρακλείου.
4. Ενημερωτικό Δελτίο Τ.Ε.Ε.
5. Εφημερίδες – Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
6. Περιοδικό «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ»

Θέμα: Ξενία Ηρακλείου

Το Δ.Σ. του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ έγκαιρα και με σαφήνεια εξέφρασε απόψεις και γνωστοποίησε στους αρμόδιους φορείς πως τα ΞΕΝΙΑ, ως εξαιρετικά δείγματα της αρχιτεκτονικής, πρέπει να χαρακτηριστούν διατηρητέα και η όποια «αξιοποίησή» τους να υπόκειται σε συγκεκριμένους κανόνες.

Δυστυχώς και στην περίπτωση του Ηρακλείου, οι σχεδιαζόμενες επεμβάσεις, και εν προκειμένω η επαπειλούμενη κατεδάφισή του, όχι μόνο δεν τηρούν τα παραπάνω άλλα αντιβαίνουν και στην απόφαση παραχώρησης του Ξενία από τα Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα στον Δήμο, της 10.06.2003, σύμφωνα με την οποία ο Δήμος μπορεί πλέον να χρησιμοποιήσει το ξενοδοχείο και τον περιβάλλοντα χώρο χάριν του κοινού οφέλους αλλά δεν μπορεί να το κατεδαφίσει διότι εξακολουθεί να ανήκει ιδιοκτησιακά στα Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα που το παραχώρησαν μόνο για χρήση από το Δήμο.

Ο ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ ζητά την άμεση παρέμβασή σας ώστε να σταματήσει η οποιαδήποτε εργασία και κάθε σχέδιο «αναβάθμισης» να τύχει της οφειλόμενης έγκρισης από τα αρμόδια όργανα. Εξαιρετικά επείγον και πρωτεύον είναι η μη κατεδάφιση του κτιρίου.

Τέλος σας επισυνάπτουμε προηγούμενο έγγραφό μας σημειώνοντας πως και ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Νομού Ηρακλείου έχει εκφράσει αντίστοιχες θέσεις για το θέμα.

 

Για το Διοικ. Συμβούλιο


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Τ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ


Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Θ. ΠΑΠΠΑΣ

 

Αρχή σελίδας