Αρχιτεκτονική Κληρονομιά του Ε.Ο.Τ.

 

Α.Π. 31353, Αθήνα 9 Δεκεμβρίου 2003

Π ρ ο ς
Τα Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε.
Πρόεδρο κ. Στ. Χατζόπουλο
Αθήνα

Θέμα: Αρχιτεκτονική Κληρονομιά του Ε.Ο.Τ.

Αγαπητέ Πρόεδρε,

Στα πλαίσια της συνεργασίας για την καταγραφή, αξιολόγηση και ανάδειξη της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς του ΕΟΤ, σας γνωρίζουμε ότι εκ μέρους του ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων προχωρά η έρευνα και η απόκτηση αρχειακού υλικού με υπεύθυνο τον συνάδελφο Γιώργο Τζιρτζιλάκη, καθηγητή Αρχιτεκτονικής Σχολής Πανεπιστημίου Βόλου.

Σας επισυνάπτουμε σχέδιο συνυποσχετικού-σύμβασης ώστε να οριστικοποιηθεί και να υπογραφεί ενώ παρακαλούμε να καθορίσετε μια συνάντηση για εκτενή συζήτηση των αναφερομένων.

 

Για το Διοικ. Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Τ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Θ. ΠΑΠΠΑΣ


Αρχή σελίδας