Πραγματοποίηση έρευνας και παροχή στοιχείων

 

Α.Π. 31338, Αθήνα 8 Δεκεμβρίου 2003

Προς
Τον ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Τσόχα 7
11521 Αθήνα

Το Μουσείο Μπενάκη
Φωτογραφικό Αρχείο
Αθήνα

Θέμα: Πραγματοποίηση έρευνας και παροχή στοιχείων

Αξιότιμοι κύριοι,

Ο ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων πραγματοποιεί έρευνα με σκοπό την έκδοση οδηγού για την αρχιτεκτονική του ΕΟΤ των δεκαετιών ’50 – ’60. Στα πλαίσια αυτά έχει συσταθεί Ο.Ε. με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Γιώργο Τζιρτζιλάκη, Καθ. Πανεπιστημίου Βόλου που πραγματοποιεί την έρευνα.

Σας παρακαλούμε να εγκρίνετε την πρόσβαση στο αρχείο σας και ενδεχομένως την αναπαραγωγή υλικού για τις ανάγκες της έρευνας που στοχεύουν στην ανάδειξη της σύγχρονης πολιτιστικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς.

Με εκτίμηση,

Για το Διοικ. Συμβούλιο


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Τ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ


Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Θ. ΠΑΠΠΑΣ

 

Αρχή σελίδας